Skattesatser

Skatteprocenterna för allmänt skattskyldiga (i Finland bosatta) privatpersoner:

På kapitalinkomster betalas 30 % skatt till staten och för kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skatteprocenten 34 %.

På förvärvsinkomster betalas kommunalskatt (16-23 %), kyrkoskatt (1-2%), progressiv statsskatt (tabell nedan) samt den försäkrades sjukförsäkringsavgift (0-2 %).

Finland har slopat förmögenhetskatten från början av år 2006.

 

Skatteskalan för inkomstskatt till staten år 2021

Utöver statsskatten betalar man sammanlagt ca 18-26 % i kommunal- och kyrkoskatt samt sjukförsäkringsavgift.

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro

Skatt vid nedre gränsen,
euro

Skatt på inkomst som överskrider
den nedre gränsen, %

18 600 - 27 900

8,00

6,00

27 900 - 45 900

566,00

17,25

45 900 - 80 500

3 671,00

21,25

80 500 -

11 023,50

31,25

 

 

Skatteskalan för inkomstskatt till staten år 2020

(Utöver statsskatten betalar man sammanlagt ca 18-26 % i kommunal- och kyrkoskatt samt sjukförsäkringsavgift.)

Beskattningsbar förvärvsinkomst,
euro

Skatt vid nedre gränsen,
euro

Skatt på inkomst som överskrider
den nedre gränsen, %

18 100 - 27 200

8,00

6,00

27 200 - 44 800

554,00

17,25

44 800 - 78 500

3 590,00

21,25

78 500 -

10 751,25

31,25

 

Fysiska personer betalar 5,85 procent i tilläggsskatt för pensionen som beskattas som förvärvsinkomst, till den del pensionsinkomsten efter pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överskrider 47 000 euro.

Begränsat skattskyldiga (utomlands bosatta) privatpersoners skatteprocenter:

På kapitalinkomster betalas 30 % skatt till staten och för kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skatteprocenten 34 %. Källskatteprocenten på kapitalinkomster är dock huvudsakligen 30 %.

Källskatten på löneinkomster är 35 % (dock 15 % på arvoden till idrottare och uppträdande artister). Före skatten på 35 % uppbärs, får man dra av 17 euro/dag. Pensionsinkomster beskattas på samma sätt som allmänt skattskyldiga personers pensioner. Om den begränsat skattskyldige är försäkrad i Finland, ska man i allmänhet uppbära sjukförsäkringsavgift (0-2 %) på förvärvsinkomsterna.

Begränsat skattskyldiga kan yrka på att förvärvsinkomster beskattas progressivt i stället för källbeskattning.Yrkandet framförs med blankett VEROH 6148, som du kan hämta på webbplatsen skatt.fi/blanketter eller skattebyrån.

För fastigheter som finns i Finland skall både allmänt och begränsat skattskyldiga betala fastighetsskatt i den kommun där fastigheten är belägen.