Skattekort (skattsedel) 

Du måste ha ett skattekort om du jobbar i Finland för en finländsk arbetsgivare. Skattekortet är en anvisning från skattemyndigheten till arbetsgivaren som hjälper arbetsgivaren att göra rätt förskottsinnehållning (preliminärskatteavdrag) från din lön. Om du inte uppvisa kortet för din arbetsgivare, måste arbetsgivaren innehålla 60 procent av lönen i förskottsinnehållning.

Hur får man ett skattekort?

De som bor stadigvarande i Finland får sin skattekort i  MinSkatt-service eller per post. Andra personer som arbetar i Finland måste hämta kortet från skattebyrån. Du kan hämta en blanketter på skatt.fi/blanketter .

Den som kommer till Finland för högst 6 månader får ett källskattekort i stället för skattekortet. Om du bor i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal, kan du yrka att dina inkomster beskattas progressivt i stället för att källbeskattas dvs. på samma sätt som hos de personer som vistas i Finland över 6 månader. I progressiv beskattning fastställs din skattesats enligt dina inkomster och avdrag under året. För en progressiv beskattning ska du hos Skatteförvaltningen ansöka om ett skattekort för begränsat skattskyldiga.

Är din arbetsgivare från något annat land?

Om du jobbar i Finland för en icke-finländsk arbetsgivare, kan det hända att arbetsgivaren inte är skyldig att verkställa finländsk förskottsinnehållning på lönen. I detta fall måste du kontakta skattebyrån, som fastställer en förskottsskatt åt dig.

Preliminärskatt vid arbete i ett annat nordiskt land och överföring av skatt (trekkavtalet)

Om du är anställd av en arbetsgivare i ditt bosättningsland men kommer att utföra arbete i ett annat nordiskt land än där du är bosatt ska din arbetsgivare skicka in NT 1 eller NT 2 -infomation till Inkomstregistret (från 1.1.2019). Detta ska göras för att säkerställa att preliminär skatt betalas in i rätt land. Blankett NT 1 ska användas när beskattning ska ske där du är bosatt, t.ex. när du vistas högst 183 dagar i arbetslandet. Blankett NT 2 ska användas när beskattning ska ske i arbetslandet. Detta gäller när du vistas mer än 183 dagar i arbetslandet, när din  arbetsgivare har fast driftställe i arbetslandet och i vissa länder när det är fråga om uthyrning,

Läs mer i inkomstregistret.fi.

I vissa fall kan dock skatteförvaltningarna föra över skatt mellan länderna enligt det s.k. trekkavtalet. Avtalet innebär att om skatt för en löneinkomst innehållits i ett nordiskt land men  inkomsten ska beskattas i ett annat nordiskt land så kan det första landet föra över den innehållna skatten till det andra landet. Den överförda skatten anses alltid vara betald i rätt tid och du slipper betala räntor m.m. på det överförda skattebeloppet. I det fall den överförda skatten inte fullt ut täcker skatten i det andra landet får du själv betala resterande del och eventuella räntor m.m. på denna del.