Folkbokföring

Personbeteckning (personnummer)

Alla som bor i Finland har en finländsk personbeteckning som lämnas ut av Befolkningsregistercentralen eller magistraten. Du kan få en personbeteckning också på skattebyrån om du behöver den för att sköta dina skatteärenden, t.ex. då du arbetar i Finland.  I Finland fungerar Skatteförvaltningen dock inte som befolkningsregistermyndighet. För att få en personbeteckning från Skatteförvaltningen måste du besöka ett behörigt kontor inom Skatteförvaltningen.

Personbeteckningen består av tio tecken. De sex första anger personens födelsedatum. Om beteckningen är t.ex. 010946-xxxx, är personen född 1.9.1946. Personbeteckningen utfärdas endast en gång och är alltså ikraft livet ut.

I beskattningen identifieras de skattskyldiga huvudsakligen med personbeteckningen.

 

Flyttningsanmälan

Den som flyttar till eller från Finland skall göra en flyttningsanmälan till magistraten. 

Gör en flyttanmälan på posti.fi/flyttanmalan.