Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar ombord på ett fartyg som är registrerat i Finland och som går i internationell trafik?

Denna information riktar sig till dig som är bosatt i ett annat nordiskt land och arbetar ombord på ett fartyg som är registrerat i Finland och som går i internationell trafik. Här behandlas endast beskattningen av sådan arbetsinkomst.

Internationell trafik

Med internationell trafik menas här transport med fartyg utom då fartyget används bara mellan platser i ett enda nordiskt land.

Beskattning i Finland

Den inkomst som intjänats ombord på ett finskt fartyg beskattas i Finland.

Med finskt fartyg jämställs fartyg som är registrerat i ett annat land, när fartyget befraktas på så kallad bareboat basis av et finskt rederi.

Om du har begränsat skattskyldighet i Finland, beskattas du med finsk slutlig skatt på 35 % och därtill betalar du försäkringspremier. Försäkringspremier tas inte ut om du för detta arbete fått intyg från din hemviststats socialförsäkringsmyndighet. Innan skatten tas ut får arbetsgivaren dra ut 510€/ månad eller 17€/dygn, under förutsättning att avdraget har antecknats på din källskattekort, som du fått av en finsk skattebyrå.

Du behöver inte lämna in skattedeklaration i Finland.

Begränsat skattskyldiga kan yrka på att förvärvsinkomster beskattas progressivt i stället för källbeskattning. Yrkandet framförs med blankett VEROH 6148, som du kan hämta på webbplatsen www.skatt.fi eller skattebyrån.

Du hittar information om beskattning intjänad ombord på ett finskregistrerat fartyg som har uppdrag på dansk eller norsk kontinentalsockel under rubriken "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar på dansk kontinentalsockel?" eller "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar på norsk kontinentalsockel?"

Beskattning i bosättningsland

Inkomsten som intjänats vid arbete i internationell trafik kan också vara skattepliktig i ditt bosättningsland. I det fall du beskattas både i Finland och i det land där du är bosatt är det ditt bosättningsland som ska undanröja dubbelbeskattningen. Du ska därför alltid upplysa om din utländska inkomst i din inkomstdeklaration i bosättningslandet.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land du är bosatt eller Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, www.etk.fi/) i Finland för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige