Bor du i ett annat nordiskt land och äger aktier i Finland?

Bor du i ett annat nordiskt land och äger aktier i ett finländskt bolag? Nedan hittar du information om beskattningen av inkomsterna från dessa aktier.

Utdelningsinkomster

Beskattning i Finland

På den utdelning du får från Finland utgår det en slutlig källskatt på 15 % i Finland. Utbetalaren innehåller skatten i samband med utbetalningen. Källskattepliktiga inkomster behöver inte deklareras i Finland.

Om man innehållit mer än 15 % skatt i Finland, bör du kontakta utbetalaren, t.ex. den förmedlande banken, för att få pengarna tillbaka.

Beskattningen i bosättningslandet

Redovisa den utdelning du fått från Finland samt den skatt du betalt i Finland i skattedeklarationen i ditt bosättningsland. Inkomsten beskattas även i ditt bosättningsland. Dubbelbeskattningen undanröjs genom att man avräknar  den finländska skatten från den skatt som utgår på samma utdelning i bosättningslandet.

Vinst på aktieförsäljning

Om du aldrig har bott i Finland, kan Finland inte beskatta den vinst du får från försäljningen av finländska aktier (andra än bostadsaktier).

Om du säljer finska bostadsaktier eller om du har bott i Finland och fortfarande är allmänt skattskyldig i Finland, kan även Finland beskatta din försäljningsvinst. Du kan deklarera överlåtelsevinster eller -förluster av värdepapper och värdeandelar i MinSkatt eller på pappersblankett 9A. Den finländska skatten uppgår till 30 eller 34 %.

Deklarera din försäljningsvinst i ditt bosättningsland samt lämna uppgift om den skatt du betalat  i Finland. Dubbelbeskattningen undanröjs genom att den finländska skatten avräknas från den skatt som tas ut på samma inkomst i ditt bosättningsland.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige