Bor du i Finland och äger aktier i ett annat nordiskt land?

Bor du i Finland och äger aktier i ett bolag från ett annat nordiskt land? Nedan hittar du information om beskattningen av inkomst från dessa aktier

Utdelningsinkomster

Beskattning i det andra nordiska landet

En skatt på 15 % tas ut på utdelningen i det nordiska land från vilket utdelningen utbetalas. Inkomstens utbetalare innehåller skatten vid utbetalningen.

Om den i det andra landet uttagna skatten överstiger 15 %, får du den för mycket uttagna skatten tillbaka från det utbetalande landet.

Beskattning i Finland

Utdelningar från ett annat nordiskt land beskattas i Finland som inhemska utdelningsinkomster. Den skattepliktiga delen beräknas på samma sätt och skatt uttas med 30 eller 34 %. Dubbelbeskattningen undanröjs genom att man drar av den utländska skatten från den finländska skatten. Avdraget kan inte vara högre än den skatt som tas ut på samma inkomst i Finland.

Om den utländska utdelningsinkomsten inte finns förtryckt i den finländska förhandsifyllda skattedeklarationen, skall du själv anteckna inkomsten under punkten "Utländska kapitalinkomster". Uppge bolagets namn och hemstat samt den i utlandet betalda skatten i fältet för tilläggsuppgifter.

Vinst på aktieförsäljning

Vinsten på försäljning av utländska aktier beskattas i Finland. Vinstbeloppet beräknas på samma sätt som i en inhemsk situation. Den finländska skatten uppgår till 30 eller 34 %.

Redovisa försäljningen på den finländska skattedeklarationens bilageblankett 9A eller i MinSkatt.

Vinsten på försäljningen av aktier i ett bolag från ett annat nordiskt land kan inte beskattas i bolagets hemland om du själv aldrig bott i detta land. Om vinsten i sällsynta fall kan beskattas i ifrågavarande land, undanröjs dubbelbeskattningen genom att den utländska skatten dras av från den finländska skatten. Avdraget kan inte överstiga den skatt som utgår på samma inkomst i Finland.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige