Bor du i ett annat nordiskt land och äger fastighet eller aktielägenhet i Finland?

Finland beskattar

Fastigheter och aktielägenheter i Finland samt inkomst som härrör från dessa skall alltid deklareras till Finland.

För en bostad som är i eget bruk påförs ingen inkomstskatt i Finland. Om du hyr ut bostaden eller fastigheten, måste du betala 30 eller 34 % i skatt på hyresinkomsten.

På en fastighet belägen i Finland påförs en särskild fastighetsskatt.

Om du säljer din egendom

Om du säljer en fastighet eller en aktielägenhet i Finland, betalar du 30 eller 34 % skatt på den vinst du får på försäljningen.

Om du säljer en sådan bostad i Finland i vilken du eller din familj bott stadigvarande under ägotiden i minst 2 år, är vinsten från överlåtelsen skattefri i Finland. Vinsten kan dock vara skattepliktig i ditt bosättningsland.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige