Bor du i Finland och äger fastighet eller aktielägenhet i annat nordiskt land?

Beskattning i Finland

Ett hus eller en lägenhet och inkomster som kommer ifrån från dessa är skattepliktiga i det nordiska land i vilket de är belägna. Den här typen av egendom och inkomster ska alltid uppges även i den finländska skattedeklarationen.

Om du får hyresinkomster från utländsk egendom, måste du betala en skatt på 30 eller 34 % i Finland. Den dubbla beskattningen undanröjs genom att man avdrar den utländska skatten från den finländska skatten.

Eventuell utländsk fastighetsskatt får avdras som kostnad för inkomstens förvärvande från hyresinkomsten.

Om du säljer din egendom

Skatten i Finland är 30 eller 34 % även på den vinst du får då du överlåter egendom i utlandet. Vinstens belopp räknas i Finland enligt finländsk lagstiftning. Den dubbla beskattningen undanröjs genom att den utländska skatten dras av från den finländska skatten. Avdraget kan dock inte överstiga den skatt som man måste betala på vinsten i Finland. 

Om du t.ex. tidigare bott i det land där bostaden finns och under ägotiden använt bostaden som stadigvarande bostad för dig själv eller din familj, betalar du ingen skatt på vinsten till Finland. 

Finländsk fastighetsskatt påförs inte för utländska fastigheter.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige