Bor du i Finland och får pension från något annat nordiskt land?

 

Detta gäller dig som bor i Finland och får pension från annat nordiskt land. Den tar bara upp beskattningen av din pensionsinkomst.

Får du andra socialförsäkringsersättningar än pension från ett annat nordiskt land, se Socialförsäkringsersättning

Bodde du i Finland och erhöll pension den 4.4.2008?

Pensioner som betalas ut i andra nordiska länder beskattas där. Om du bodde i Finland den 4.4.2008 och erhöll pension från ett annat nordiskt land, tillämpar Finland fortfarande undantagande-metoden på pensionen: Det innebär att om du även har pension från Finland, så beräknas den finska skatteprocenten på det sammanlagda beloppet (den utländska pensionen + den finska pensionen) men skatten enligt denna procent tas ut endast på den finska andelen av inkomsten.

Är du bosatt i Finland och erhåller din pension från annat nordiskt land efter 4.4.2008?

Är du bosatt i Finland och du får din pension från ett annat nordisk land efter 4.4.2008 beskattas pensionen i Finland. Den skatt som du har betalat i det andra landet avdras från den finska skatten. Avdraget får inte vara större än den skatt som belöper på den utländska pensionen i Finland.

Praktiska råd

Spara den pensionsutredning som du får av den pensionsanstalten i början av året (kontrolluppgift). Du behöver den i maj för din skattedeklaration. Deklarera utländsk pension och skatt i den finska skattedeklarationen med blankett 16A eller i MinSkatt. Returnera deklarationen till Skatteförvaltningen, som ändrar din beskattning och skickar dig ett nytt beskattningsbeslut.

Du kan även be Skatteförvaltningen i Finland ge dig ett ändringsskattekort när du flyttar till Finland och/eller börjar få pension från utlandet. Den utländska pensionens skattepåverkan beaktas redan vid förskottsinnehållningen på den finska inkomsten och du behöver då inte betala hela den påverkan som den utländska inkomsten har på din finska skatt på en gång i efterhand.

Sjukvårdspremie

Om du får pension både från Finland och något annat nordiskt land, betalar du vid beskattningen i Finland en sjukvårdspremie (ca 1,5 %) på det sammanlagda beloppet av dessa pensioner. Premien får inte överstiga beloppet av den pension som betalas från Finland.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige