Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Finland som artist eller idrottsutövare?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och får inkomst från personlig verksamhet som uppträdande artist eller idrottsutövare i Finland? Nedan hittar du information om hur denna arbetsinkomst beskattas.

Personlig verksamhet innebär att artisten eller idrottsutövaren uppträder, spelar eller tävlar personligen i Finland. Som artist eller idrottsutövare räknas inte t.ex. teaterregissörer, koreografer, scenografer, idrottsdomare eller idrottstränare.

Beskattning i Finland

Vistas du högst sex månader i Finland?

Om en utomlands bosatt person får löneinkomst i Finland som uppträdande artist eller idrottsutövare, innehåller den finländska arbetsgivaren i allmänhet en slutlig källskatt på 15 % på lönen. Man kan inte göra några avdrag från lönen. Du kan emellertid välja progressiv beskattning med rätten att avdra direkta kostnader, om detta är förmånligare för dig. Du kan fordra detta i samband med källskattekortsansökan eller senare med blankett Veroh 6166.

Begränsat skattskyldiga kan yrka på att förvärvsinkomster beskattas progressivt i stället för källbeskattning. Yrkandet framförs med blankett VEROH 6148, som du kan hämta på webbplatsen www.skatt.fi eller skattebyrån.

Utöver skatt innehåller den finländska utbetalaren även ungefär 7 % av lönen i socialskyddsavgifter. Du slipper betala socialskyddsavgifterna om du kan uppvisa intyg A1 från ditt hemland.

För inkomster på vilka man betalar slutlig källskatt lämnas ingen skattedeklaration till Finland.

Vistas du mer än sex månader i Finland?

Om du vistas i Finland under en   period som är längre än 6 månader, betraktas du som allmänt skattskyldig i Finland. I så fall betalar du en normal progressiv skatt till Finland som är beroende av inkomstens storlek. Du måste ansöka om ett skattekort från en finländsk skattebyrå och uppvisa det för den finländska arbetsgivaren.   

Utöver skatt   innehåller arbetsgivaren även ungefär 7 % i socialskyddsavgifter på din lön. Du slipper betala dessa avgifter om du kan uppvisa intyg A1 från ditt hemland.

Du måste lämna in en skattedeklaration i Finland.

Beskattning i bosättningslandet

Inkomst från Finland kan vara skattepliktig inkomst också i bosättningslandet. Du ska därför deklarera inkomsten även i bosättningslandet. Lämna samtidigt utredning om den skatt som betalats i Finland. Om bosättningslandet beskattar inkomsten tar det hänsyn till att du redan betalat skatt i Finland.  

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige