Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Finland för en offentlig arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och får lön från en offentlig arbetsgivare för arbete som utförts i Finland? Nedan hittar du information om beskattningen av denna arbetsinkomst.

Definition av "offentlig arbetsgivare"

Du har en offentlig arbetsgivare när du är anställd av staten, region/landsting, en kommun en offentligrättslig institution eller motsvarande förvaltningsmyndighet i någon av de övriga nordiska länderna. Statliga universitet och högskolor i andra länder än Finland, ses som offentlig arbetsgivare. De finska universiteten ses som privat arbetsgivare. Ett bolag som ägs av staten eller en kommun m.fl. anses inte som en offentlig arbetsgivare. Staten, kommun m.fl anses inte heller som en offentlig arbetsgivare när verksamheten bedrivs som affärsverksamhet.

Se här om du arbetar i Finland för en privat arbetsgivare".

En finländsk offentlig arbetsgivare

Om du bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Finland för en finländsk offentlig arbetsgivare beskattas din lön i Finland. Inkomsten måste deklareras även i bosättningslandets skattedeklaration.

Om du utför en del av arbetet   i ditt bosättningsland, beskattas den del av din lön som avser arbete utfört i bosättningslandet endast i ditt bosättningsland.

Offentlig arbetsgivare från bosättningslandet

Om du reser till Finland för att arbeta för en offentlig arbetsgivare från ett annat nordiskt land , beskattas lönen enligt huvudregeln enbart i det land där arbetsgivaren hör hemma .

Beskattning i Finland

Om din arbetsgivare är från Finland innehåller han skatt och socialskyddsavgifter på din lön. Du slipper betala socialskyddsavgifterna om du kan uppvisa intyg A1 från ditt hemland.

Vistas du i Finland högst sex månader

Om du vistas högst sex månader i Finland, innehåller din finländska arbetsgivare en källskatt på 35 % på din lön. Ansök om ett källskattekort från en finländsk skattebyrå och visa upp det för din arbetsgivare. Med stöd av kortet kan arbetsgivaren göra ett avdrag på 17€ / dag innan han innehåller skatt.

Källskattepliktiga inkomster behöver inte deklareras i Finland.

Begränsat skattskyldiga kan yrka på att förvärvsinkomster beskattas progressivt i stället för källbeskattning. Yrkandet framförs med blankett VEROH 6148, som du kan hämta på webbplatsen www.skatt.fi eller skattebyrån.

Vistas du i Finland mer än sex månader

Om du vistas mer än sex månader i Finland och   har en finländsk arbetsgivare, bör du ansöka om ett skattekort avseende aktuell arbetsgivare hos en finländsk skattebyrå. Du betalar kommunalskatt, eventuell kyrkoskatt och progressiv statlig inkomstskatt till Finland.

Du har rätt att dra av kostnaderna för inkomstens förvärvande, bolåneräntor och pensionsförsäkringspremier enligt samma förutsättningar som i Finland bosatta personer.

Du måste lämna in en skattedeklaration till Finland.

Beskattning i bosättningslandet

Inkomst du får från Finland måste deklareras även i bosättningslandet. Bosättningslandet undanröjer eventuell dubbelbeskattning.

Gränsgångare

Bor du i Sverige eller Norge i en gränskommun till Finland och arbetar i en gränskommun på den finländska sidan, beskattas din lön enligt den sk. gränskommunregeln enbart i ditt bosättningsland även i det fall din arbetsgivare är från Finland. Ett villkor är att du regelmässigt vistas i din fasta bostad i bosättningslandet minst två dagar per vecka med en övernattning.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige