Bor du i Finland och arbetar i annat nordiskt land för en privat arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i Finland och arbetar i ett annat nordiskt land för en privat arbetsgivare. Informationen gäller bara beskattning av din arbetsinkomst.

Se här om du har en offentlig arbetsgivare, du arbetar som sjöman, du arbetar som flygande personal, du arbetar på dansk eller norsk kontinentalsockel, eller får inkomst som artist eller idrottsutövare.

Din arbetsgivare är från arbetslandet

Du ska betala skatt på din inkomst i det land där du arbetar. Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken ”Specialregler”.

Du betalar inte skatt i Finland för samma inkomst, om du betalar skatt i arbetslandet. Inkomst beskattad utomlands må påverka beskattning av inkomster fått i Finland.

Din arbetsgivare är från ett annat land än arbetslandet

Du ska betala skatt på din inkomst i arbetslandet om ett av följande villkor är uppfyllt

  • du tillbringar mer än 183 dagar i arbetslandet under en 12-månadersperiod
  • din arbetsgivare har fast driftställe i arbetslandet
  • du är uthyrd till verksamhet i arbetslandet

Du ska betala skatt i Finland om inte något av ovanstående villkor är uppfyllt. Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken ”Specialregler”.

Du betalar inte skatt i Finland för samma inkomst, om du betalar skatt i arbetslandet. Inkomst beskattad utomlands må påverka beskattning av inkomster fått i Finland.

Specialregler

 

Gränsgångare

Bor du i en kommun i Finland som gränsar mot Norge eller Sverige och arbetar i Norge eller i Sverige i en kommun som gränsar mot Finland så omfattas du av gränsgångarregeln.

Gränsgångarregeln innebär att du betalar skatt i det land där du bor. Förutsättningen är att du normalt vistas i din fasta bostad i Finland minst två dagar per vecka, inklusive en övernattning.

Styrelsearvode

Du ska betala skatt i Finland, om du får ersättning för styrelsearbete (styrelsearvode) i ett bolag i ett annat nordiskt land. Inkomsten beskattas också i det landet där bolaget hör hemma. Detta gäller oavsett var arbetet har utförts.

När du har betalat skatt i båda länderna är det Finland som ska ta hänsyn till den skatt du har betalat i det andra nordiska landet. Avräkning medges högst med ett belopp som motsvarar den finska skatten på samma nivå av inkomst.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta Pensionsskyddscentralen (PSC/ETK, etk.fi) i Finland eller socialförsäkringsmyndigheten i det landet där du är anställd för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Norge | Sverige