Sosiaaliturva

EU/ETA -alueella on yhteisiä säännöksiä siitä, missä maassa henkilö on sosiaalivakuutettu. Saadaksesi lisää tietoa ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen.

Velvollisuus maksaa sosiaalivakuutusmaksuja

Sosiaalivakuutus rahoitetaan verovaroilla ja erilaisilla sosiaalivakuutusmaksuilla. Maittain vaihtelee, minkä nimisiä maksuja kerätään ja mikä on niiden maksuperuste ja suuruus.

Jos sinut on sosiaalivakuutettu Suomessa, maksat sosiaalivakuutusmaksuja Suomessa sovellettavien säännösten mukaan.

Suomessa maksetaan seuraavia sosiaalivakuutusmaksuja:

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu (noin 2 %) mikä määrätään vakuutetulle itselleen pääsääntöisesti kunnallisverotuksessa verotettavan ansiotulon perusteella*

  • työeläkevakuutusmaksu - työnantaja maksaa itse osan ja perii osan työntekijältä
  • työttömyysvakuutusmaksu - työnantaja maksaa itse osan ja perii osan työntekijältä
  • tapaturmavakuutusmaksu - työnantaja maksaa
  • ryhmähenkivakuutusmaksu - työnantaja maksaa
  • työnantajan sosiaaliturvamaksu - työnantaja maksaa

* Suomessa vakuutetulta voidaan usein periä sairausvakuutusmaksu vaikka ansiotuloa ei veroteta Suomessa. Myös rajoitetusti verovelvollisen (ulkomailla asuvan) vakuutetun ansiotulosta voidaan yleensä periä sairausvakuutusmaksu.

Lue lisää vero.fi (Sosiaalivakuutusmaksut).

Ulkomailta Suomeen työhön tulevan palkasta ei peritä sosiaalivakuutusmaksuja, jos työntekijällä on mukanaan todistus A1.

Sosiaalivakuutusmaksujen vähentäminen verotuksessa

Jos olet vakuutettu Ruotsissa tai Norjassa maksat sosiaalivakuutusmaksuja siellä. Jos tuloasi verotetaan Suomessa, on sinulla oikeus vähentää Ruotsiin tai Norjaan maksamasi sosiaalivakuutusmaksut Suomen tuloverotuksessa.

Henkilöllä on oikeus vähentää puhtaasta ansiotulostaan lakisääteinen työntekijän eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu. Myös ulkomaille suoritetut maksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, jos ne vastaavat suomalaisia maksuja.