Veroprosentit

Yleisesti verovelvollisten (Suomessa asuvien) yksityishenkilöiden veroprosentit:

Pääomatuloista maksettava vero valtiolle on 30 % ja yli 30 000 euron pääomatuloista vero on 34 %.

Ansiotuloista maksetaan veroa kunnalle (16-23 %), kirkolle (1-2 %) ja progressiivisen taulukon (alla) mukaan valtiolle sekä sosiaaliturvamaksuna vakuutetun sairausvakuutusmaksu (0-2 %).

Suomi luopui varallisuusverosta vuoden 2006 alusta.

 

Valtion tuloveroasteikko vuodelle 2021

(lisäksi maksetaan kunnallis- ja kirkollisveroa sekä sairausvakuutusmaksua yhteensä noin 18-26 %)

Verotettava ansiotulo, euroa

Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä osasta, %

18 600 - 27 900

8,00

6,00

27 900 - 45 900

566,00

17,25

45 900 - 80 500

3 671,00

21,25

80 500 -  

11 023,50

31,25

 

 

Valtion tuloveroasteikko vuodelle 2020

(lisäksi maksetaan kunnallis- ja kirkollisveroa sekä sairausvakuutusmaksua yhteensä noin 18-26 %)

Verotettava ansiotulo, euroa

Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä osasta, %

18 100 - 27 200

8,00

6,00

27 200 - 44 800

554,00

17,25

44 800 - 78 500

3 590,00

21,25

78 500 -  

10 751,25

31,25

 

Luonnollinen henkilö maksaa valtiolle eläketulon lisäveroa 5,85 %  siltä osin kuin ansiotulona verotettava eläketulo, josta on vähennetty valtionverotuksen eläketulovähennys, ylittää 47 000 euroa.

Rajoitetusti verovelvollisten (ulkomailla asuvien) yksityishenkilöiden veroprosentit:

Pääomatuloista maksettava vero valtiolle on 30 % ja yli 30 000 euron pääomatuloista vero on 34 %. Pääomatuloista maksettava lähdevero on kuitenkin pääsääntöisesti 30 %.

Palkkatulosta maksetaan lähdevero valtiolle 35 % (15 % urheilijan ja esiintyvän taiteilijan palkkiosta). Ennen 35 %:n veron perimistä, palkasta voi vähentää 17 euroa/päivä. Eläketulo verotetaan samalla tavalla kuin yleisesti verovelvollisten eläke. Jos rajoitetusti verovelvollinen on Suomessa vakuutettu, hänen ansiotuloistaan voidaan yleensä periä sairausvakuutusmaksu (noin 2 %).

Rajoitetusti verovelvollinen voi vaatia ansiotulojensa verottamista progressiivisesti lähdeverotuksen sijaan. Vaatimus esitetään lomakkeella VEROH 6148, jonka saa vero.fi/lomakkeet -sivulta tai verotoimistosta.

Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä maksetaan kiinteistövero kiinteistön sijaintikunnalle. Tämä koskee sekä yleisesti että rajoitetusti verovelvollisia.