Verotuspäätös (verotuksen lopputulos)

Veroviranomainen lähettää alustavan verotuspäätöksen esitäytetyn veroilmoituksen liitteenä

Verotoimisto lähettää huhtikuussa verovelvolliselle esitäytetyn veroilmoituksen edellisen vuoden tuloista. Ilmoituksen liitteenä on alustava verotuspäätös. Jos veroilmoitusta muutetaan, verotoimisto lähettää heti korjausten jälkeen uuden verotuspäätöksen. Jos korjauksia ei tarvita, alustava verotuspäätös jää lopulliseksi.

Jos henkilö on muuttanut Suomeen aivan tulovuoden lopulla, hänelle ei lähetetä esitäytettyä veroilmoitusta. Tällöin hän antaa veroilmoituksen toukokuussa. Hän saa  verotuspäätöksen viimeistään marraskuussa, kun verotus on  päättynyt.

Veronpalautus vai jäännösvero?

Verotuspäätöksestä ilmenee verotuksen lopputulos: tulot, vähennykset ja verot. Siitä näkyy myös, onko ennakonpidätys ollut lopullista veroa suurempi, jolloin verovelvolliselle palautetaan erotus. Jäännösveroa pitää maksaa, jos ennakonpidätys on ollut liian pieni.

Verotuspäätöksessä on myös ohjeet siitä, miten verotukseen voi hakea muutosta.