Verokortti

Tarvitset verokortin, jos työskentelet Suomessa ja sinulla on suomalainen työnantaja. Verokortti on veroviranomaisen ohje työnantajaa varten, jotta tämä osaa toimittaa palkasta ennakonpidätyksen oikean suuruisena. Jos korttia ei esitetä työnantajalle, tämä on yleensä velvollinen toimittamaan palkasta 60 % suuruisen ennakonpidätyksen.

Miten verokortin saa?

Suomessa vakituisesti asuvat saavat verokortin OmaVero -palvelussa tai postitse. Muiden Suomessa työskentelevien on haettava kortti verotoimistosta. Hakemuslomakkeen voi tulostaa vero.fi -sivuilta.

Suomeen enintään kuudeksi kuukaudeksi tuleva saa verokortin sijasta lähdeverokortin. Jos asut Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa tai valtiossa, jonka kanssa Suomella on verosopimus, voit vaatia lähdeverotuksen sijasta, että tulosi verotetaan progressiivisesti eli samalla tavalla kuin Suomessa yli 6 kuukautta oleskelevilla. Progressiivisessa verotuksessa veroprosentin suuruuteen vaikuttaa vuoden aikana kertyneiden kokonaistulojen ja vähennysten määrä. Progressiivista verotusta varten sinun tulee hakea Verohallinnolta rajoitetusti verovelvollisen verokorttia.

Onko työnantajasi muualta kuin Suomesta?

Jos työskentelet Suomessa ja sinulla on ulkomainen työnantaja, on mahdollista, että työnantaja ei ole velvollinen toimittamaan palkasta ennakonpidätystä Suomeen. Ota tällöin yhteys verotoimistoon, jossa määritetään sinulle ennakkovero.

Veron ennakonpidätys ja veron siirto kun työskentelet toisessa Pohjoismaassa (TREKK-sopimus)

Jos asuinvaltiostasi oleva työnantajasi lähettää sinut työskentelemään toiseen Pohjoismaahan, työnantajan tai sinun itsesi on asuinvaltiossa annettava veroviranomaiselle työskentelystä ilmoitus. NT1 ja NT2-tiedot annetaan tulorekisteriin vuoden 2019 alusta. Näin varmistetaan se, että ennakonpidätys tapahtuu oikeassa valtiossa. Lomaketta NT1 käytetään, jos sinua kuuluu verottaa yksinomaan asuinvaltiossa. Näin on yleensä, jos oleskelet toisessa maassa enintään 183 päivää perättäisten 12 kuukauden aikana. Lomaketta NT 2 puolestaan käytetään, jos sinua kuuluu verottaa työntekovaltiossa. Näin on, jos oleskelet työntekovaltiossa yli 183 päivää tai työnantajallasi on työntekovaltiossa kiinteä toimipaikka tai jos (joissain maissa) olet vuokrattu työntekijä.

Lue lisää tulorekisteri.fi

Joissain tilanteissa veroviranomaiset voivat pohjoismaisen ns. TREKK-sopimuksen perusteella siirtää ennakonpidätysvarat toiseen Pohjoismaahan. Tämä on mahdollista, jos palkka kuuluu verottaa muussa Pohjoismaassa, kuin missä ennakonpidätys on toimitettu. Siirretty määrä katsotaan aina maksetuksi oikeaan aikaan siinä maassa, jonne se on siirretty ja jossa verotus tapahtuu. Jos siirretty rahamäärä on pienempi kuin verotusvaltiossa määrättävää vero, joudut itse maksamaan puuttuvan määrän korkoineen ym. viivästysseuraamuksineen.