Väestörekisteri ja henkilötunnus

Henkilötunnus

Jokaisella Suomessa vakinaisesti asuvalla on suomalainen henkilötunnus, jonka antaa Väestorekisterikeskus tai maistraatti. Voit myös saada henkilötunnuksen Verohallinolta, jos tarvitset henkilötunnusta verotuksellisista syistä, esimerkiksi kun työskentelet Suomessa. Suomessa Verohallinto ei kuitenkaan toimi väestörekisteriviranomaisena. Henkilötunnuksen saaminen  Verohallinnosta edellyttää henkilökohtaista asiointia Verohallinnon toimipisteessä.

Henkilötunnuksessa on kymmenen merkkiä. Ensimmäiset kuusi merkkiä ilmaisevat henkilön syntymäajan. Jos tunnus on esimerkiksi 010946-xxxx, henkilö on syntynyt 1.9.1946. Kerran annettu henkilötunnus säilyy samana koko elinajan.

Verotuksessa verovelvolliset tunnistetaan ensisijaisesti henkilötunnuksella.

 

Muuttoilmoitus

Suomeen tai Suomesta muuttavan on tehtävä muuttoilmoitus maistraattiin.

Tee muuttoilmoitus (posti.fi/muuttoilmoitus)