Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet suomalaisella aluksella joka on kansainvälisessä liikenteessä?

Seuraavassa on tietoa sinulle, joka asut toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet kansainvälisessä liikenteessä olevalla laivalla, jonka lippuvaltio on Suomi. Tämä ohje koskee vain tästä työstä saadun tulon verottamista.

Kansainvälinen liikenne

Kansainvälisellä liikenteellä tarkoitetaan aluksella tehtävää kuljetusta paitsi silloin kun alusta käytetään vain yhden Pohjoismaan alueiden välisessä liikenteessä.

Verotus Suomessa

Suomalaisella aluksella ansaittu tulo verotetaan Suomessa.

Suomessa asuvan henkilön niin sanotuin bareboat-ehdoin rahtaama ulkomainen laiva rinnastetaan suomalaiseen alukseen

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen Suomessa, palkastasi peritään Suomeen lähdeveroa 35 % ja lisäksi vakuutusmaksuja. Vakuutusmaksuja ei peritä Suomeen, jos olet tätä työtä varten saanut todistuksen kotimaasi sosiaalivakuutusviranomaisilta. Ennen lähdeveron perimistä työnantaja voi vähentää palkastasi 510€/ kk tai 17€/pv, jos vähennyksestä on merkintä suomalaisen verotoimiston sinulle antamassa lähdeverokortissa.

Sinun ei tarvitse antaa Suomeen veroilmoitusta.

Rajoitetusti verovelvollinen voi vaatia ansiotulojensa verottamista progressiivisesti lähdeverotuksen sijaan. Vaatimus esitetään lomakkeella VEROH 6148, jonka saa www.vero.fi -palvelusta tai verotoimistosta.

Jos työskentelet suomalaisella aluksella, jolla on työtehtäviä tanskalaisella tai norjalaisella mannerjalustalla, tietoa verotuksesta löytyy osiosta "Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet tanskalaisella mannerjalustalla?" tai "Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet norjalaisella mannerjalustalla?".

Verotus asuinvaltiossa

Kansainvälisessä liikenteessä ansaittu tulo voi olla veronalaista myös asuinvaltiossasi. Jos sinua verotetaan sekä Suomessa että asuinvaltiossasi, asuinvaltiosi tulee huolehtia kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta. Sen tähden sinun tulee aina ilmoittaa asuinvaltiosi veroilmoituksella ulkomailta saamastasi tulosta.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä asuinvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin tai Eläketurvakeskukseen (ETK, www.etk.fi/) Suomessa saadaksesi lisätietoja.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi