Asutko toisessa Pohjoismaassa ja työskentelet Suomessa itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Seuraavassa on tietoa sinulle joka asut jossain muussa Pohjoismaassa ja työskentelet Suomessa itsenäisenä ammatinharjoittajana. Ohje koskee vain tästä toiminnasta saadun tulon verotusta.

Rekisteröinti Suomeen - henkilötunnus tai Y-tunnus

Kun aloitat elinkeinotoiminnan Suomessa, tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen aina jos:

- oleskelet Suomessa yli 6 kuukauden ajan,
- työskentelet Suomessa rakennustyömaalla,
- hakeudut progressiiviseen verotukseen,
- ilmoittaudut arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai,
- sinulla on kiinteä toimipaikka Suomessa.

Lue lisää: vero.fi (Ulkomainen ammatinharjoittaja Suomessa)

Jos sinulla on Suomessa kiinteä toimipaikka, sinun tulee rekisteröityä ennakkoperintärekisteriin. Jos sinulla on Suomessa kiinteä toimipaikka ja maksat Suomessa säännöllisesti palkkoja vähintään kahdelle työntekijälle, tulee sinun ilmoittautua myös työnantajarekisteriin. Voit myös ilmoittautua rekistereihin vapaaehtoisesti.

Lue lisää: vero.fi (Yritystoiminnan aloittaminen Suomessa)

Tulovero Suomessa

Kiinteä toimipaikka

Jos sinulla on Suomessa kiinteä paikka tai toimipaikka, maksat Suomeen veroa kaikesta tulosta, joka kuuluu kiinteään paikkaan. Kiinteän paikan verotukseen ei vaikuta oleskeluaikasi Suomessa.

Kiinteän toimipaikan määritelmä on osiossa Yleistä/ Kiinteä toimipaikka

Verohallinto lähettää elinkeinotoiminnan veroilmoituslomakkeet ja esitäytetyn veroilmoituksen kaikille niille liikkeen- ja ammatinharjoittajille, jotka on merkitty Verohallinnon rekisteriin elinkeinotoimintaa harjoittaviksi. Ilmoita veroilmoituksessa Suomessa veronalaiset elinkeinotoiminnan tulot. Sinun on palautettava veroilmoitus, vaikka Suomella ei olisikaan verotusoikeutta elinkeinotoiminnan tuloosi. Jos et ole saanut veroilmoitusta, voit antaa sen lomakkeella 5 tai Omaverossa.

Ei kiinteää toimipaikkaa

Jos sinulla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, etkä oleskele Suomessa yli 183 päivää peräkkäisten 12 kuukauden aikana, Suomi ei verota tuloa.

Jos oleskelet yli 183 päivää peräkkäisten 12 kuukauden aikana, yhtäjaksoinen oleskeluaikasi vaikuttaa siihen maksatko 35 % lähdeveroa vai määräytyykö veroprosenttisi tulojesi mukaan progressiivisesti.

Lue lisää: Kun oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta tai kun oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta.

Tulovero kotivaltiossa

Ilmoita kotivaltiosi veroilmoituksessa myös Suomessa harjoitetusta toiminnasta saatu tulo sekä mahdollisesti Suomeen maksamasi vero. Kotivaltiosi poistaa kaksinkertaisen verotuksen.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä asuinvaltiosi sosiaalivakuutusviranomaisiin tai Eläketurvakeskukseen (etk.fi) Suomessa saadaksesi lisätietoja.

Työnantajavelvollisuudet Suomessa

Jos sinulla on Suomessa kiinteä toimipaikka ja maksat säännöllisesti palkkoja, sinulla on normaalit työnantajavelvollisuudet Suomessa. Olet velvollinen toimittamaan maksamistasi palkoista ennakonpidätyksen ja maksamaan työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä antamaan suorituksista tulorekisteri-ilmoitukset. Sinun on lisäksi annettava ilmoitus tulorekisteriin Suomessa yleisesti verovelvolliselle henkilölle Suomesta tehdystä työstä maksamasta palkasta, vaikka sinulle ei muodostu kiinteää toimipaikkaa Suomeen. Ilmoitus on annettava myös Suomessa vakuutetulle henkilölle sekä vuokratyöntekijälle, joka työskentelee Suomessa suomalaiselle työn teettäjälle.

Lue lisää: Tulorekisteri (Kansainväliset tilanteet)

Arvonlisävero

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan ulkomaisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos hänelle muodostuu arvonlisäverotuksen kiinteä toimipaikka Suomeen. Jos Suomeen ei muodostu arvonlisäverotuksen kiinteää toimipaikkaa, arvonlisäveron suorittaa pääsääntöisesti ostaja, mikäli tämä on Suomessa arvonlisäverovelvollinen (käännetty verovelvollisuus). Eräissä tapauksissa liikkeen- ja ammatinharjoittaja on kuitenkin aina velvollinen ilmoittautumaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

On tärkeää huomata, että kiinteän toimipaikan muodostumisen edellytykset eroavat arvonlisäverotuksessa ja tuloverotuksessa toisistaan. Tästä johtuen on mahdollista, että ulkomaiselle liikkeen- ja ammatinharjoittajalle muodostuu Suomeen arvonlisäverotuksen kiinteä toimipaikka, mutta ei tuloverotuksen kiinteää toimipaikkaa, tai päinvastoin.

Lue lisää: vero.fi (Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa).

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi