Asutko Suomessa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa itsenäisenä ammatinharjoittajana?

Tämä ohje koskee sinua, joka asut Suomessa ja työskentelet jossain muussa Pohjoismaassa itsenäisenä ammatinharjoittajana. Ohje koskee vain tällaisesta työskentelystä saadun tulon verotusta.

Tulovero Suomessa

Ilmoita Suomen veroilmoituksessa toimintasi koko tulos eli myös toisesta Pohjoismaasta saamasi tulo. Jos olet maksanut samasta tulosta veroa toiseen Pohjoismaahan, voit vaatia kaksinkertaisen verotuksen poistamista OmaVerossa tai lomakkeella 70.

Verottaako myös työntekovaltio?

Työntekovaltio voi verottaa siellä harjoittamasi toiminnan tuloa, jos sinulla on ao. maassa toimintaa varten kiinteä toimipaikka. Maksat työntekovaltioon veroa kaikesta tulosta, joka kuuluu kiinteään paikkaan.

Pohjoismaisen tuloverosopimuksen mukainen kiinteän toimipaikan määritelmä löytyy osiosta "Yleistä/Kiinteä toimipaikka".

Vaikka sinulla ei ole työntekovaltiossa kiinteää toimipaikkaa voit tulla verovelvolliseksi toiseen Pohjoismaahan, jos oleskelet siellä yli 183 päivää perättäisen 12 kuukauden aikana.

Katso lisätietoja työskentelyvaltion verotuksesta kyseisen valtion kohdalta.

Sosiaaliturva

Tilanteessasi on erityisiä säännöksiä, joiden perusteella päätetään minkä maan sosiaaliturvalainsäädännön piiriin kuulut. Ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen (ETK, etk.fi/) Suomessa tai työskentelyvaltion sosiaalivakuutusviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Arvonlisävero

Pääsäännön mukaan arvonlisävero maksetaan siihen maahan, jossa tavaroiden myynti tapahtuu ja palvelu suoritetaan. Niistä tavaroiden myynneistä ja palvelujen suorituksista, jotka tapahtuvat Suomessa maksetaan arvonlisävero Suomeen.

Koska myynnit verotetaan yleensä kulutusmaassa, myyjän on aina syytä selvittää arvonlisäverovelvollisuutensa myyntimaan veroviranomaisilta. Saat lisätietoa toisen valtion arvonlisäverotuksesta klikkaamalla asianomaisen valtion nimeä.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi