Asutko Suomessa ja omistat toisesta Pohjoismaasta olevan yhtiön osakkeita?

Seuraavassa on tietoa sinulle joka asut Suomessa ja omistat muusta Pohjoismaasta olevan yhtiön osakkeita? Ohje koskee vain tällaisista osakkeista saadun tulon verotusta.

Osinkotulo

Verotus toisessa Pohjoismaassa

Osingosta otetaan 15 %:n suuruinen vero siinä Pohjoismaassa, josta osinko maksetaan. Tulon maksaja perii veron tuloa maksaessaan.

Jos toisessa maassa on otettu veroa yli 15 %, ota oikaisun saamiseksi yhteyttä maksajatahoon esim. välittäjäpankkiin tai asianomaisen toisen maan veroviranomaiseen.

Verotus Suomessa

Toisesta Pohjoismaasta saatu osinko verotetaan Suomessa kuten kotimainen osinko. Veronalainen osa lasketaan samalla tavalla ja veron määrä on 30 tai 34 %. Kaksinkertainen verotus poistetaan siten, että Suomen verosta vähennetään ulkomainen vero. Vähennys ei voi olla enemmän kuin kyseisestä tulosta aiheutuva Suomen vero.

Jos ulkomainen osinkotulo ei ole valmiina Suomen esitäytetyllä veroilmoituksella, sinun tulee itse merkitä tulo kohtaan Ulkomaan pääomatulot. Ilmoita lisätiedoissa yhtiön nimi ja kotivaltio sekä ulkomailla otettu vero.

Osakkeen myynnistä saatu voitto

Ulkomaisen osakkeen myynnistä saatu voitto verotetaan Suomessa. Voiton määrä lasketaan kuten  kotimaisessa tilanteessa. Suomen veron suuruus on 30 tai 34 %.

Anna myynnistä Suomessa tiedot lomakkeella 9A tai OmaVerossa.

Muusta Pohjoismaasta olevan yhtiön osakkeen myyntivoittoa ei voida verottaa yhtiön kotimaassa, jos et koskaan ole asunut kyseisessä maassa. Jos voitto poikkeuksellisesti voidaan verottaa ao. maassa, kaksinkertainen verotuksen poistamiseksi ulkomainen vero vähennetään Suomen verosta. Vähennys ei voi olla enemmän kuin kyseisestä tulosta aiheutuva Suomen vero.

Valitse toinen maa tst:   Tanska | Islanti | Norja | Ruotsi