Bor du i et annet nordisk land og får trygdeytelser fra Finland?

Dette gjelder deg som bor i et annet nordisk land og som får trygdeytelser fra Finland. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av de finske trygdeytelsene. Får du pensjon fra Finland, se pensjon.

Eksempel på trygdeytelser som utbetales fra Finland:

Sykepenger, foreldrepenger og dagpenger ved arbeidsløshet.

Skattlegging i Finland

Du skal betale skatt i Finland på den finske trygdeytelsen. Hvilken skatt du skal betale er avhengig av om du er skattemessig bosatt i Finland eller begrenset skattepliktig.

Personer som er skattemessig bosatt i Finland

Har du flyttet fra Finland, og du fortsatt har vesentlig tilknytning til Finland eller du er i Finland så mye at du anses skattemessig bosatt i Finland, er du fullt skattepliktig. Da betaler du skatt på dine trygdeytelser etter vanlige regler.

Personer med begrenset skatteplikt

Er du begrenset skattepliktig, betaler du skatt i Finland på din finske trygdeytelse. Oppholder du deg i Finland i høyst 6 måneder, er skattesatsen 35 prosent. Du kan kreve at din lønn og næringsinntekt fra Finland skal skattlegges etter de progressive skattesatsene i stedet for etter kildeskattesatsene. Den faktiske skattesatsen blir da avhengig av din årsinntekt og dine fradrag

Får du pensjon fra Finland, se "Pensjon".

Skattlegging i bostedslandet

Trygdeytelsen kan også være skattepliktig i ditt bostedsland. Om du blir skattlagt både i Finland og i det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at inntekten ikke blir dobbeltbeskattet. Du må derfor alltid oppgi de utenlandske trygdeytelsene i skattemeldingen i bostedslandet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige