Bor du i Finland og får trygdeytelser fra et annet nordisk land?

Dette gjelder deg som bor i Finland og som får trygdeytelser fra et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare skattleggingen av dine trygdeytelser. Får du pensjon fra et annet nordisk land, se pensjon.

Skattlegging i utbetalingslandet

Trygdeytelser som utbetales fra andre nordiske land, kan være skattepliktige der.

Skattlegging i Finland

Trygdeytelser er skattepliktige inntekter i Finland. Er du blitt skattlagt i utbetalingslandet, kan du få fradrag i den finske skatten for den skatten du har betalt i utlandet (kreditfradrag). Fradraget er begrenset til den skatten som skulle vært betalt på samme inntekt i Finland. Om utbetalingen av din trygdeytelse startet før 5. april 2008, og du da bodde i Finland og fortsatt bor i Finland, anvender man den alternative fordelingsmetoden på ytelsen. Det betyr at om du har annen inntekt i Finland, beregnes skatteprosenten på hele inntekten, men for å unngå dobbeltbeskatning får du bare skatt etter den prosentsatsen på den finske delen av inntekten.

Innbetaling av skatt

Om du skal betale skatt i Finland på trygdeytelser som du får fra et annet nordisk land, kommer utbetaleren ikke til å trekke finsk skatt av ytelsene. Du må derfor søke om nytt skattekort eller forskuddsskatt på skattekontoret. Ved behandlingen av søknaden tar skattekontoret hensyn til om du betaler skatt på trygdeytelsen i det andre landet og at du har rett til kreditfradrag for den skatten i Finland.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige