Bor du i Finland og skal uføre arbeid i et annet nordisk land som selvstendig næringsdrivende?

Dette gjelder deg som bor i Finland og som skal utføre arbeid som selvstendig næringsdrivende i et annet nordisk land. Informasjonen gjelder bare den inntekt du har som selvstendig næringsdrivende.

Inntektskatt i Finland

Du skal føre opp inntekten av hele din virksomhet i skattemeldingen i Finland. Du skal også føre opp inntekt opptjent i et annet nordisk land. Du kan kreve fradrag for utenlandsk skatt (kreditfradrag) i skjema 70 eller i MinSkatt.

Skal også arbeidsstaten skattlegge?

Arbeidsstaten kan skattlegge inntekten av din virksomhet der, når du driver virksomheten gjennom et fast driftssted i det landet.

Det finnes en definisjon av begrepet fast driftssted under "Generell informasjon/Fast driftssted".

Du kan bli skattepliktig i et annet nordisk land selv om du ikke har fast driftssted der, om du oppholder deg der i mer enn 183 dager i løpet av en periode på 12 måneder.

Du får flere opplysninger om skattleggingen i arbeidsstaten om du klikker på det aktuelle landet. .

Medlemskap i trygden (sosialforsikringen)

Det er egne regler som bestemmer i hvilket land du skal være medlem av trygden (sosialforsikringen). Du bør ta kontakt med "Pensionsskyddscentralen" (PSC/ETK, etk.fi) i Finland eller trygdemyndighetene i det landet der du arbeider, for mer informasjon.

Merverdiavgift

Hovedregelen er at man betaler merverdiavgift til det landet der varene selges eller tjenestene blir utført. For de salg og tjenester som utføres i Finland, skal det betales merverdiavgift i Finland.

Siden salg normalt er merverdiavgiftspliktig i forbrukslandet, bør selgeren alltid avklare sin plikt til å betale merverdiavgift med skattemyndighetene i det landet der varen selges. For å få mer informasjon om reglene om merverdiavgift i det andre nordiske landet, klikk på landet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige