Bor du i Finland og har renteinntekter/rentekostnader i et annet nordisk land?

Bor du i Finland og får renter fra et annet nordisk land eller betaler renter på lån i et annet nordisk land? Nedenfor finner du informasjon om hvordan slike renter behandles.

Renteinntekter

Etter den nordiske skatteavtalen er det bare Finland som skal skattlegge renteinntekter som du har fått fra et annet nordisk land. Den finske skatten er 30 eller 34 pst.

Er det feilaktig trukket skatt av rentene i et annet nordisk land, bør du ta kontakt med den som har utbetalt rentene, f.eks. banken, eller skattemyndighetene i det andre landet, for å få informasjon om hvordan du kan få det trukne beløpet tilbake.

Du skal gi opplysninger om de utenlandske renteinntektene på skjema 16B eller via "MinSkatt".

I noen få tilfeller kan en finsk renteformidler ha levert oppgave om renteinntekten til den finske Skattemyndigheter. I disse tilfeller er renteinntekten tatt med i den forhåndsutfylte skattemeldingen og du trenger bare å kontrollere om beløpet er riktig.

Rentekostnader

For en person som er bosatt i Finland, er renter på lån tatt opp i utlandet fradragsberettiget ved skattefastsettingen på samme måte og med de samme begrensninger som renter på lån tatt opp i Finland.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige