Bor du i et annet nordisk land og eier fast eiendom eller aksjeleilighet i Finland?

Skattlegging i Finland

Du må alltid leveres selvangivelse i Finland for formue og inntekt av fast eiendom eller aksjeleilighet som du har i Finland.

I Finland beskattes ikke egen bruk av bolig. Leier du ut en bolig eller en fast eiendom, er skatten på leieinntektene 30 eller 34 %.

Du betaler eiendomsskatt (fastighetsskatt) på fast eiendom i Finland til den kommunen hvor eiendommen ligger.

Hvis du selger din eiendom

Selger du fast eiendom eller aksjeleilighet i Finland, betaler du en skatt på 30 eller 34 % på gevinsten i Finland.

Selger du en bolig i Finland, som du i eierperioden har brukt som din egen eller din families faste bolig sammenhengende i minst to år, er gevinsten skattefri i Finland. Gevinsten kan likevel være skattepliktig i ditt bostedslandet.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige