Bor du i Finland og får pensjon fra et annet nordisk land?

Denne informasjonen gjelder for deg som er bosatt i Finland og får pensjon fra et annet nordisk land. Den behandler bare skattleggingen av din pensjonsinntekt.

Får du andre trygdeytelser enn pensjon fra et annet nordisk land, se Trygdeytelser.

Bodde du i Finland og fikk pensjon den 4. april 2008?

Pensjoner som betales ut i andre nordiske land, skattlegges der. Om du bodde i Finland den 4. april 2008 og mottok pensjon fra et annet nordisk land, anvender Finland fortsatt unntaksmetoden på pensjonen: Det innebærer at om du også har pensjon fra Finland, så beregnes den finske skatteprosenten på hele beløpet (den utenlandske pensjonen + den finske pensjonen) men det er bare den finske delen av inntekten som blir skattlagt med denne prosentsatsen.

Flyttet du til Finland eller fikk du den første utbetalingen av pensjon fra et annet nordisk land etter 4. april 2008?

Flyttet du til Finland etter 4. april 2008, eller fikk du den første utbetalingen av pensjon fra et annet nordisk land etter 4. april 2008, skattlegges pensjonen i Finland. Du kan kreve fradrag i den finske skatten for den skatt som du har betalt i det andre landet. Fradraget kan ikke overstige den finske skatten på den utenlandske pensjonen.

Praktiske råd

Ta vare på den kontrolloppgaven for utenlandsk pensjon som du får i begynnelsen av året fra den som utbetaler pensjonen. Du trenger den når du skal fylle ut skattemeldingen i mai. Du må føre opp den utenlandske pensjonen og den skatt du har betalt i utlandet på skjema 16A eller via "MinSkatt". Verohallinto (Skatteförvaltningen) vil endre skattefastsettingen og sende deg en ny skatteberegning.

Du kan også be Verohallinto (Skatteförvaltningen) om et nytt skattekort når du flytter til Finland eller når du begynner å få pensjon fra utlandet. Da vil man allerede på trekkstadiet kunne ta hensyn til at du har både utenlandsk og finsk inntekt, og den økte skatten som følge av den utenlandske inntekten vil ikke komme som restskatt ved skatteoppgjøret.

Syketrygdavgift

Får du pensjon fra både Finland og et annet nordisk land, skal du betale en sosial avgift (syketrygdavgift på ca 1,5 pst.) på det samlede beløp du mottar i pensjon. Avgiften kan ikke overstige det beløp som du mottar i pensjon fra Finland.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige