Bor du i et annet nordisk land og arbeider i Finland som artist eller idrettsutøver?

Bor du i et annet nordisk land og får inntekt fra personlig virksomhet ved å opptre som artist eller idrettsutøver i Finland? Nedenfor finner du informasjon om hvordan slik arbeidsinntekt skattlegges.

Personlig virksomhet innebærer at artisten eller idrettsutøveren selv opptrer, spiller eller konkurrerer i Finland. I denne sammenhengen regnes f.eks. teaterregissør, koreografer, scenografer, idrettsdommere eller idrettstrenere ikke som artister.

Skattlegging i Finland

Oppholder du deg høyst seks måneder i Finland?

Hvis en person som er bosatt i utlandet har arbeidsinntekt i Finland ved å opptre som artist eller idrettsutøvere, trekker den finske utbetaleren som regel en endelig kildeskatt på 15 pst. av lønnen. Det gis ingen fradrag i inntekten før skatten beregnes. Du kan imidlertid velge progressiv skattlegging med fradragsrett for direkte kostnader, hvis dette er mest gunstig for deg. Du kan gjøre dette i forbindelse med søknad om kildeskattekort eller senere med blankett Veroh 6166.

Personer med begrenset skatteplikt kan kreve at lønn og næringsinntekt skal skattlegges etter de progressive skattesatsene i stedet for etter kildeskattesatsene. Kravet skal fremsettes  på skjema VEROH 6148 som du kan laste ned fra www.skatt.fi eller få på skattekontoret.

I tillegg til skatten trekker den finske utbetaleren omtrent 7 pst. av lønnen i sosiale avgifter. Du slipper å betale sosiale avgifter om du kan fremlegge blankett A1 fra ditt hjemland.

Inntekter som det blir trukket kildeskatt av, skal ikke oppgis i en skattemelding i Finland.

Oppholder du deg mer enn seks måneder i Finland?

Oppholder du deg i Finland en lengre periode enn 6 måneder, regnes du som fullt skattepliktig i Finland. Du betaler da en vanlig progressiv skatt i Finland som er avhengig av inntektens størrelse. Du skal søke om et skattekort fra et finsk skattekontor og fremlegge det for den finske arbeidsgiveren.

I tillegg til skatten trekker arbeidsgiveren omtrent 7 pst. av lønnen i sosiale avgifter. Du slipper å betale sosiale avgifter om du kan fremlegge blankett A1 fra ditt hjemland.

Du skal levere skattemelding i Finland.

Skattlegging i bostedslandet

Inntekten fra Finland kan også være skattepliktig i det landet du er bosatt i. Du skal derfor ta med inntekten i din skattemelding i bostedslandet. Lever samtidig opplysninger om den skatt som er trukket i Finland. Blir inntekten skattlagt i ditt bostedsland, skal det ved skattleggingen i bostedslandet tas hensyn til at inntekten er skattlagt i Finland.

Velg det andre landet her:   Danmark | Island | Norge | Sverige