Eksempler på skatteberegning for indkomstårene 2021 og 2020

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og eller pensionsindkomster for personer som bor i Finland. 

Eksempler på skatteberegning – 2021

Beregningen gælder for en person som:

  • bor i Finland hele året
  • er 18 år, ugift og uden børn som hun/han forsørger
  • ikke betaler kirkeskat
  • kun har løn- og/eller pensionsindkomster fra Finland

Ved beregningen er anvendt skatteprocenter for Helsingfors kommune (18 procent) plus progressiv tabel for statsskat i 2021.

Nedenstående tabel viser skatten for en person under 53 år som har lønindkomst:

Løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat* (EUR)

13.000

2.921,07

1.333,50

-

26.000

753,66

1.840,00

2.451,30

52.000

-

1.495,08

11.345,07

103.000

-

531,18

32.856,79

 

Nedanstående tabel viser beskatningen af løn for en person fra 53 år:

Løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat** (EUR)

13.000

2.956,17

1.333,50

-

26.000

823,86

1.840,00

2.341,93

52.000

-

1.495,08

11.056,95

103.000

-

531,18

32.085,37

 

Nedanstående tabel viser beskatningen af pensionsindkomster for en person fra 53 år:

Pension pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatningen (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat (EUR)

13.000

3.269,59

-

464,28

26.000

-

-

5.248,61

52.000

-

-

15.640,75

103.000

-

-

41.733,25

 

Nedanstående tabel viser beskatningen af kombination af både løn- och pensionsindkomster for en person fra 53 år:

Pension + løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunal-
beskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat** (EUR)

13.000+13.000
= 26.000

726,68

1.333,50

2.443,36

26.000+26.000
= 52.000

-

1.495,08

12.062,36

* Fra lønnen beregnes også en pensionsforsikringspræmie på 7,15 procent og arbejdsløshedspræmie på 1,40 procent.

** Fra lønnen beregnes også en pensionsforsikringspræmie på 8,65 procent og arbejdsløshedspræmie på 1,40 procent.

 

Eksempler på skatteberegning - 2020

Her kan du se hvad skatten bliver på forskellige niveauer af løn- og eller pensionsindkomster for personer som bor i Finland. 

Beregningen gælder for en person som:

  • bor i Finland hele året
  • er 18 år, ugift og uden børn som hun/han forsørger
  • ikke betaler kirkeskat
  • kun har løn- og/eller pensionsindkomster fra Finland

Ved beregningen er anvendt skatteprocenter for Helsingfors kommune (18 procent) plus progressiv tabel for statsskat i 2020.

Nedenstående tabel viser skatten for en person under 53 år som har lønindkomst:

Løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat* (EUR)

13.000

2.811,36

1.312,50

-

26.000

632,02

1.770,00

2.548,40

52.000

-

1.434,20

11.533,63

103.000

-

495,80

33.229,23

 

Nedanstående tabel viser beskatningen af løn for en person fra 53 år:

Løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat** (EUR)

13.000

2.846,46

1.312,50

-

26.000

702,22

1.770,00

2.439,03

52.000

-

1.434,20

11.222,17

103.000

-

495,80

32.457,82

 

Nedanstående tabel viser beskatningen af pensionsindkomster for en person fra 53 år:

Pension pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunalbeskatningen (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat (EUR)

13.000

3.152,51

-

499,14

26.000

-

-

5.258,20

52.000

-

-

15.793,50

103.000

-

-

42.086,00

 

Nedanstående tabel viser beskatningen af kombination af både løn- och pensionsindkomster for en person fra 53 år:

Pension + løn pr. år (EUR)

Grundfradrag ved kommunal-
beskatning (fra indkomster) (EUR)

Arbejdsindkomst-fradrag (fra skat) (EUR)

Endelig skat** (EUR)

13.000+13.000
= 26.000

606,10

1.312,50

2.503,75

26.000+26.000
= 52.000

-

1.434,20

12.264,28

* Fra lønnen beregnes også en pensionsforsikringspræmie på 7,15 procent og arbejdsløshedspræmie på 1,25 procent.

** Fra lønnen beregnes også en pensionsforsikringspræmie på 8,65 procent og arbejdsløshedspræmie på 1,25 procent.

 

Link til Skatteforvaltningens program for skatteberegning tax.fi.