Skattesatser

Skatteprocenter for fuldt skattepligtige personer (i Finland bosatte) privatpersoner:

Af kapitalindkomsten betales der 30 % skat til staten og af kapitalindkomster som overstiger 30.000 euro er skatteprocenten 34 %.

Af lønindkomsten betales der kommuneskat (16-23 %), kirkeskat (1-2 %), progressiv statsskat (tabel nedenfor) samt den forsikredes sygeforsikringsafgift (0-2 %).

Finland har ophævet formueskatten i 2006.

 

Statens indkomstskatteskala år 2021

Udover statsskatten betales der sammenlagt ca. 18-26 % i kommunal - og kirkeskat samt sygeforsikringsafgift.

Skattepligtig indkomst, euro

Skat ved bundgrænsen, euro

Skat af den del, der overstiger bundgrænsen, %

18 600 - 27 900

8,00

6,00

27 900 - 45 900

566,00

17,25

45 900 - 80 500

3 671,00

21,25

80 500 - 

11 023,50

31,25

 

 

Statens indkomstskatteskala år 2020

Udover statsskatten betales der sammenlagt ca. 18-26 % i kommunal - og kirkeskat samt sygeforsikringsafgift.

Skattepligtig indkomst, euro

Skat ved bundgrænsen, euro

Skat af den del, der overstiger bundgrænsen, %

18 100 - 27 200

8,00

6,00

27 200 - 44 800

 554,00

17,25

44 800 - 78 500

3 590,00

21,25

78 500 - 

10 751,25

31,25

Fysiske personer betaler 5,85 procent i tillægsskat for pensionsbeløb der beskattes som lønindkomst, med den del af pensionsindkomsten der efter pensionsindkomstfradraget ved statsbeskatningen, overstiger 47 000 EUR.    

Skatteprocenter for begrænset skattepligtige (udenlands bosatte) privatpersoner:

Af kapitalindkomster betales 30 % statsskat og af kapitalindkomster som overstiger 30.000 EUR er skatteprocenten 34 %. Kildeskatteprocenten på kapitalindkomster er dog hovedsagelig 30 %.           

Kildeskatten af lønindkomster er 35 % (dog 15 % af honorar for en idrætsudøver og optrædende artist).  Inden skatten på 35 % opkræves, får man et fradrag på 17 EUR/dag. Pensionsindkomster beskattes på samme måde som for fuldt skattepligtige personers pensioner. Hvis en begrænset skattepligtig er forsikret i Finland, kan der normalt opkræves en sygeforsikringsafgift (0-2 %).

 Du kan anmode om, at dine indkomster ved arbejde og virksomhed skal beskattes efter de progressive skattesatser i stedet for efter kildeskattesatserne. Ansøgningen fremsendes med blanket VEROH 6148, som du kan hente på hjemmesiden skatt.fi eller på skattekontoret.

For fast ejendom beliggende i Finland betales der ejendomsskat til den kommune hvor ejendommen er beliggende. Dette gælder for både fuldt og begrænset skattepligtige.