Skattekort

Du skal have et skattekort, hvis du arbejder i Finland for en finsk arbejdsgiver. Skattekortet er en anvisning til arbejdsgiveren fra skattemyndighederne om at indeholde den korrekte skat af din indkomst. Ud fra oplysningerne på skattekortet vil din arbejdsgiver vide, hvor meget skat han skal tilbageholde fra din løn.

Konsekvensen af ikke at have et skattekort, vil være at din arbejdsgiver tilbageholder 60% i forskudsskat.

Sådan får du et skattekort

Bor du i Finland kan du få et skattekort i MyTax -service eller med post.

Bor du ikke i Finland, skal du kontakte det lokale skattekontor for at ansøge om et skattekort. Ansøgningen kan downloades og printes ud på tax.fi/forms.

Skal du arbejde i Finland i en kortere periode end 6 måneder, vil du få et kildeskattekort. Er du ikke bosat kan du ansøge om at få din indkomst beregnet under progressiv skat i stedet for kildeskat. Denne mulighed er åbent for alle ikke-bosiddende personer, som bor i et European Economic Area eller et land, som Finland har en dobbeltbeskatningsaftale med. Hvis den progressive skatteberegning vælges, vil al din indkomst og dine fradrag igennem året være med i din skatteberegning/Skattesats.

Du skal rette henvendelse til et skattekontor og anmodede om et skattekort for ikke-bosiddende personer.

Har du en udenlandsk arbejdsgiver?

Hvis du arbejder i Finland for en udenlandsk arbejdsgiver, der ikke er registreret i Finland, er der en mulighed for, at din arbejdsgiver ikke tilbageholder skat fra din løn. I dette tilfælde, vil vi vejlede dig til, at kontakte det lokale skattekontor for at finde mere ud af dine muligheder for forudbetaling af indkomstskat.

Forskudsskat ved arbejde i et andet nordisk land og overførsel af skat. (Trækaftalen)

Hvis du er ansat af en arbejdsgiver i dit bopælsland men udfører arbejdet i et andet nordisk land end det du er bosat i skal du eller din arbejdsgiver sende blanket NT 1 eller NT 2 til Skattestyrelsen. Dette skal gøres for at sikre at forskudsskatten betales til rette land. Blanket NT 1 skal benyttes når beskatning skal ske til det land hvor du er bosat. F.eks. hvis dit ophold ikke overstiger 183 dage i arbejdslandet. Blanket NT 2 skal benyttes når beskatning skal ske i arbejdslandet, hvis din arbejdsgiver har fast driftssted i arbejdslandet og, i visse lande, hvis der er tale om arbejdsudleje.

Læs mere på tulorekisteri.fi/english (Incomes register)

I nogle tilfælde kan skatteforvaltningerne dog overføre skat landende imellem efter den såkaldte trækaftale. Aftalen indebærer at hvis skat for en lønindkomst indeholdes i et nordisk land men indkomsten skal beskattes i et andet nordisk land så kan det første land overføre skatten til det andet land. Den overførte skat anses altid for at være betalt i rette tid og du undgår at betale renter mm af det overførte skattebeløb. I tilfælde af at den overførte skat ikke fuldt ud dækker skatten i det andet land må du selv indbetale det resterende beløb og eventuelle renter mm af den del.