Bor du i et andet nordisk land og modtager sociale sikringsydelser fra Finland?

Dette gælder dig som er bosat i et andet nordisk land og som modtager sociale sikringsydelser fra Finland. Informationen gælder kun beskatning af sociale sikringsydelser. Modtager du pension fra Finland, se pension.

Eksempler på sociale sikringsydelser der udbetales fra Finland:

Sygedagpenge, dagpenge ved barsel samt arbejdsløshedsunderstøttelse

Beskatning i Finland

Du skal betale skat i Finland af de finske sociale sikringsydelser. Hvilken skat du skal betale kommer an på om du anses for at være fuldt skattepligtig eller begrænset skattepligtig.

Fuldt skattepligtig

Er du flyttet fra Finland men stadigvæk har væsentlig tilknytning til Finland eller opholder dig i Finland i et sådan omfang at du anses for at have varigt ophold i Finland, anses du som fuldt skattepligtig. I det tilfælde kommer du til at betale skat af den sociale sikringsydelse som var du fuldt skattepligtig.

Begrænset skattepligtig

Hvis du er begrænset skattepligtig betaler du skat i Finland af den finske sociale sikringsydelse.Hvis du opholder dig i Finland i højst 6 måneder, er skattesatsen 35 procent. Du kan anmode om, at dine indkomster ved arbejde og virksomhed fra Finland skal beskattes efter de progressive skattesatser i stedet for efter kildeskattesatserne. Den faktiske skattesats er da afhængig af din årsindkomst og dine fradrag.

Hvis du får pension fra Finland, se pension.

Beskatning i bopælslandet

Den sociale sikringsydelse kan også være skattepligtig i dit bopælsland. Du skal medregne din udenlandske indkomst i selvangivelsen i bopælslandet. Sker beskatningen både i Finland og det land du er bosat i, er det bopælslandet som skal ophæve dobbeltbeskatningen.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige