Bor du i et andet nordisk land og udfører arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i Finland?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og arbejder i Finland som selvstændig erhvervsdrivende. Informationen gælder kun beskatning af indkomst denne indkomst. 

Registrering i Finland

Når du skal arbejde i Finland som selvstændig erhvervsdrivende, skal du have et finsk personnummer hvis du:

- Opholder dig i Finland i mere end 6 måneder
- Udfører arbejde på en byggeplads
- Søger om at blive beskattet efter de progressive skattesatser
- Registrerer dig Momsregistret i Finland
- Driver din virksomhed fra et fast driftssted i Finland

Du kan finde mere information på vero.fi (Working in Finland as a self-employed person).

Du skal registrere dig i ”förskottsuppbördsregistret”, hvis du driver virksomhed i Finland gennem et fast driftssted. Har du et fast driftssted og regelmæssigt betaler løn til mindst to ansatte skal du også registreres i arbejdsgiverregistret.

Du kan finde mere information på vero.fi (Starting up business in Finland).

Indkomstskat i Finland

Fast driftssted

Har du et fast sted eller et fast driftssted i Finland, skal du betale skat i Finland af al indkomst som knytter sig til det faste sted eller det faste driftssted. Har du fast driftssted i Finland, har det ingen betydning, hvor lang tid du opholdt dig i Finland.

Du finder en definition på fast driftssted under Generel information/Fast driftssted.

Skattekontoret sender et forhåndsudfyldt oplysningsskema og skemaer til oplysning om indkomst af selvstændig virksomhed til alle erhvervsdrivende, som er begrænset eller fuld skattepligtige i Finland, og som er registreret i Skatteforvaltningens register. Du skal på dit oplysningsskema informere om erhvervsindtægter, som er skattepligtige i Finland og om aktiver og gæld, som er knyttet til din erhvervsvirksomhed i Finland. Du skal indsende dit oplysningsskema, selvom du ikke skal betale skat i Finland af din virksomhed. Har du ikke fået et oplysningsskema kan du indsende skema 5 eller udfylde oplysningerne i MinSkat.

Ikke fast driftssted

Har du ikke et fast driftssted ellers fast sted i Finland, hvorfra du driver din virksomhed, eller har du opholdt dig i Finland i mindre end 183 dage i en 12-måneders periode, skal du ikke betale skat i Finland af din erhvervsindkomst.

Opholder du dig i Finland i mere end 183 dage i en 12 måneders periode, vil opholdets længde havde betydning for, om du skal betale 35 % i kildeskat eller om skatten skal fastsættes efter de progressive regler.

Du kan finde mere information på vero.fi (If you stay in Finland for no longer than 6 months or If you stay longer than 6 months).

Indkomstskat i hjemlandet

Du skal oplyse resultatet af din virksomhed i dit bopælsland, også den indkomst som du har optjent i Finland. Bliver indkomsten beskattet både i Finland og dit bopælsland, er det dit bopæl land, der skal sørge for at indkomsten ikke bliver dobbeltbeskattet.

Sociale afgifter

Der findes specielle regler som bestemmer hvor du skal være socialt sikret. Du bør kontakte den myndighed der administrer social sikring i det land, du har bopæl eller Pensionsskyddscentralen PSC/ETK, etk.fi for mere information.

Arbejdsgiverafgifter i Finland

Har du et fast driftssted i Finland og regelmæssigt udbetaler løn, er du omfattet af  de almindelige pligter som arbejdsgiver i Finland. Du skal tilbageholde forskudsskat i lønnen og betale arbejdsgiverafgifter. Forskudsskatten og arbejdsgiverafgiften skal oplyses i ”Indkomstregistreret”.

Du skal også oplyse om alle lønoplysninger for arbejde udført i Finland af personer, som er bosat der, uanset om du har fast driftssted i Finland eller ej. Du skal altid oplyse løn udbetalt til personer, som er omfattet af social sikring i Finland. Du skal også oplyse løn for ansatte, som er arbejdsudlejet til en erhvervsdrivende i Finland.

Du kan finde mere information på vero.fi (inkomstregistret / International situations).

Moms

Du skal registrere dig i momsregistreret, når du driver afgiftspligtig handel eller virksomhed i Finland og du har fast driftssted dér efter de finske momsregler. Har du ikke fast driftssted i Finland efter momsreglerne, er det som regel køberen, der skal betale momsen (omvendt momspligt). I visse tilfælde er du som udenlandsk erhvervsdrivende altid pligtig til at registrere det i momsregistreret.

Det er vigtigt, at du er klar over at reglerne om fast driftssted ikke er enslydende for momsreglerne og for skattereglerne. Du kan derfor have fast driftssted efter momsreglerne men ikke efter skattereglerne, eller omvendt.

Du kan finde mere information på vero.fi (VAT registration of foreigners).

 

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige