Bor du i Finland og ejer aktier i et selskab fra et andet nordisk land?

Dette gælder for dig som bor i Finland og ejer aktier et selskab fra et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatningen af disse indkomster.

Udbytteindkomster

Beskatning i det andet nordiske land

En skat på 15 % beregnes i det nordiske land, hvorfra udbyttet udbetales. Den indeholdelsespligtige indeholder skat før udbetaling.

Hvis den i det andet land indeholdte skat fejlagtig overstiger 15 %, får du den for meget indeholdte skat tilbage fra udbetalingslandet.

Beskatning i Finland

Udbytter fra et andet nordisk land beskattes i Finland som ved finske aktier. Den skattepligtig del beregnes på samme måde og skatten er endelig på 30 eller 34 %. Dobbeltbeskatningen ophæves ved, at man fratrækker den udenlandske skat fra den finske. Nedlaget (credit) kan ikke være større end den skat, som beregnes af samme indkomst i Finland.

Hvis den udenlandske udbytteindkomst ikke findes fortrykt i den finske fortrykte selvangivelse, skal du selv anføre beløbet under punkter "Utländska kapitalinkomster". Oplys selskabet navn og hjemsted samt den i udlandet indeholdte skat i feltet for "supplerende oplysninger".

Gevinst ved salg af aktier

Gevinst ved salg af udenlandske aktier beskattes i Finland. Fortjenesten udregnes på samme måde som ved finske aktier. Den finske skat går op til 30 eller 34 %.

Opgør fortjenesten med den finske selvangivelses bilagsblanket 9A eller via MyTax.

Gevinst ved fortjenesten af aktier i et selskab fra et andet nordisk land kan ikke beskattes i selskabets hjemland, hvis du aldrig selv har boet i det omhandlede land. Hvis gevinsten i særlige tilfælde kan beskattes i det omhandlede land undgåes dobbeltbeskatningen ved, at den udenlandske skat fratrækkes fra den finske skat. Nedslaget (credit) kan ikke overstige den skat, som er beregnet af samme indkomst i Finland.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige