Bor du i et andet nordisk land og har ejendom i Finland?

Dette gælder for dig, som bor i et andet nordisk land og ejer fast ejendom i Finland. Med fast ejendom menes enfamiliehuse, tofamiliehuse, ejerlejligheder, sommerhuse. Informationen gælder kun beskatning af fast ejendom.

Finland beskatter

Du skal altid indsende en selvangivelse til Finland vedrørende fast ejendom eller ejerlejlighed i Finland, og for den indkomst du får fra dem.

I Finland beregnes der ikke indkomstskat af bolig til eget brug. Hvis du udlejer din bolig eller fast ejendom, udgør skatten for lejeindtægten 30 eller 34 %. 

For fast ejendom i Finland betales der ejendomsskat til beliggenhedskommunen.

Hvis du sælger din ejendom

Hvis du sælger en fast ejendom eller en ejerlejlighed i Finland, betaler du en skat på 30 eller 34 % af fortjenesten i Finland.

Hvis du sælger en sådan bolig i Finland, som du i din ejerperiode har brugt mindst to år kontinuerligt som din egen eller din families faste bopæl, er fortjenesten fritaget for skat i Finland. Fortjenesten kan alligevel være skattepligtig i din bopælsstat.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige