Bor du i Finland og har ejendom i et andet nordisk land?

Dette gælder for dig, som bor i Finland og ejer fast ejendom i et andet nordisk land. Informationen gælder kun beskatning af fast ejendom.

Beskatning i Finland

En fast ejendom eller ejerlejlighed beliggende i udlandet er skattepligtig i beliggenhedsstaten. Du skal altid selvangive ejendomsværdien og eventuelle indkomst i den finske selvangivelse.

Har du lejeindtægter fra en udenlandsk ejendom, betaler du en skat på 30 eller 34 % i Finland. Dobbeltbeskatningen udelukkes ved at trække den udenlandske skat fra den finske skat. Nedslaget kan dog ikke være større end skatten i Finland af den pågældende lejeindtægt.

Udenlandske ejendomsskatter kan fratrækkes i lejeindtægterne.

Hvis du sælger din ejendom

Der betales 30 eller 34 % skat i Finland af fortjenesten ved salg af ejendomme. Beløbet for fortjenesten beregnes ifølge den finske lovgivning. For at udelukke dobbeltbeskatning trækkes den udenlandske skat fra den finske skat. Nedslaget kan dog ikke overstige den finske skat for den pågældende fortjeneste.

Hvis du for eksempel tidligere har boet i det land, hvor din ejendom ligger, og du i ejerperioden i mindst to sammenhængende år har brugt den som fast bolig for dig selv eller for din familie, skal der ikke betales skat af fortjenesten til Finland.

Der beregnes ikke finsk ejendomsskat for en udenlandsk fast ejendom.

Vlg det andet land her:   Danmark | Island | Norge | Sverige