Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Exempel på skatteberäkning för inkomståren 2018 och 2017 

Exempel på skatteuträkning - 2018

Här kan du se hur stor skatten blir vid vissa nivåer av löne – eller pensionsinkomster för en person som är bosatt i Norge.

Beräkningen gäller för dig som:

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har löneinkomst

Løn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

2. 588

9.840

12. 428

240.000

21. 191

19.680

40. 871

480.000

84. 311

39.360

123. 671

600.000

116. 048

49.200

165. 248

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har pensionsinkomst.

För att få skattereduktion för pensionsinkomster måste man få ålderspension från folketrygden eller avtalspension (avtalefestet pensjon, AFP) utöver eventuell annan pension.

Pension per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattereduktion för pensions-
inkomster (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

6. 451

6.120

12. 571

0

240.000

26. 530

12.240

22. 797

15. 973

480.000

87. 672

24.480

3. 682

108. 470

600.000

119. 409

30.600

0

150. 009

Du kan ha andra avdrag som påverkar beräkningen av skatten.

Du kan själv beräkna skatten

Exempel på skatteuträkning - 2017

Här kan du se hur stor skatten blir vid vissa nivåer av löne – eller pensionsinkomster för en person som är bosatt i Norge.

Beräkningen gäller för dig som:

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har löneinkomst

Løn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

3. 372

9.840

13. 212

240.000

22. 944

19.680

42. 624

480.000

86. 324

39.360

125. 688

600.000

119. 782

49.200

168. 982

Nedanstående tabell visar skatten för  en person som bara har pensionsinkomst.

För att få skattereduktion för pensionsinkomster måste man få ålderspension från folketrygden eller avtalspension (avtalefestet pensjon, AFP) utöver eventuell annan pension.

Pension per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattereduktion för  pensions-
inkomster (NOK)

Skatt och  trygdeavgift (NOK)

120.000

7. 692

6.120

13. 812

0

240.000

28. 940

12.240

22. 091

19. 129

480.000

91. 068

24.480

3. 567

111. 981

600.000

124. 522

30.600

0

155. 122

Du kan ha andra avdrag som påverkar beräkningen av skatten.

Du kan själv beräkna skatten

Meny
 
Logo