Exempel på skatteberäkning för inkomståren 2021 och 2020

Här kan du se hur stor skatten blir vid vissa nivåer av löne – eller pensionsinkomster för en person som är bosatt i Norge.

Exempel på skatteberäkning - 2021

Beräkningen gäller för dig som:

  • bor i Norge hela året
  • är över 17 år, gift eller ogift och utan barn som du försörjer
  • bara har löne – eller pensionsinkomster från Norge
  • inte betalar kyrkoskatt (har ingen betydelse för Norge)

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har löneinkomst

Løn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

2.717

9.840

12.557

240.000

18.714

19.680

38.394

480.000

80.652

39.360

120.012

600.000

111.852

49.200

161.052

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har pensionsinkomst.

För att få skattereduktion för pensionsinkomster måste man få ålderspension från folketrygden eller avtalspension (avtalefestet pensjon, AFP) utöver eventuell annan pension.

Pension per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattereduktion för pensions-
inkomster (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

6.413

6.120

12.533

0

240.000

25.303

12.240

26.950

10.593

480.000

84.623

24.480

4.985

104.118

600.000

115.823

30.600

0

146.423

Du kan ha andra avdrag som påverkar beräkningen av skatten.

Du kan själv beräkna skatten

Exempel på skatteberäkning - 2020

Beräkningen gäller för dig som:

  • bor i Norge hela året
  • är över 17 år, gift eller ogift och utan barn som du försörjer
  • bara har löne – eller pensionsinkomster från Norge
  • inte betalar kyrkoskatt (har ingen betydelse för Norge)

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har löneinkomst

Løn per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

3.234

9.840

13.074

240.000

19.660

19.680

39.340

480.000

82.206

39.360

121.566

600.000

113.646

49.200

162.846

Nedanstående tabell visar skatten för en person som bara har pensionsinkomst.

För att få skattereduktion för pensionsinkomster måste man få ålderspension från folketrygden eller avtalspension (avtalefestet pensjon, AFP) utöver eventuell annan pension.

Pension per år (NOK)

Skatt (NOK)

Trygdeavgift (NOK)

Skattereduktion för pensions-
inkomster (NOK)

Skatt och trygdeavgift (NOK)

120.000

6.930

6.120

13.050

0

240.000

26.270

12.240

26.343

12.167

480.000

85.947

24.480

4.849

105.578

600.000

117.387

30.600

0

147.987

Du kan ha andra avdrag som påverkar beräkningen av skatten.

Du kan själv beräkna skatten