Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Slutskattebesked/skatteberäkning

Slutskattebesked/skatteberäkning

När skattekontoret har beräknat din skatt får du ett slutskattebesked och en utskrift av underlaget som skatten är beräknad på. På denna utskrift av skatteunderlaget kan du se vilken förmögenhet och vilka inkomster som är beskattat och vilka avdrag du fått. På skatteoppgjøret kan du se hur mycket skatt du ska betala. Har du betalat för mycket skatt får du skatt tillbaka. Har du betalat för lite skatt måste du betala ytterligare skatt. Du får ett inbetalningskort utskickat tillsammans med skatteoppgjøret.

Du får slutskattebeskedet under perioden juni – oktober så snart skatten är beräknad. Om du använder e-tjänster (e-bruker) får du ett meddelande på SMS och e-post så snart ditt skatteoppgjør finns tillgängligt i Altinn.

Skatt att få tillbaka

Om du har betalat för mycket skatt får du detta utbetalt till ditt bankkonto eller skickat som utlandscheck. Du får ränta på tillgodobeloppet.

Om du inte har något konto i norsk bank eller om du önskar att beloppet ska överföras till en bank utanför Norge, måste du skicka in uppgift om kontonummer (IBAN, SWIFT/BIC) och bankens namn och adress. Du behöver även bifoga en kopia av pass (eller annan legitimation med foto) och underlag som visar att du är ägare till kontot eller att du har dispositionsrätt till det.

Om Skatteetaten inte fått in uppgifter om bankkonto får du eventuell skatteåterbetalning skickad som utlandscheck.

Inbetalning av skatt

Har du betalat för lite skatt måste du betala det resterande beloppet innan den förfallodag som finns angiven på inbetalningskortet som följer med skatteoppgjøret. Är skatten att betala 1000 NOK eller mer, blir beloppet uppdelat i två lika stora inbetalningar. Förfallodagen för den första inbetalningen är tre veckor efter att skatteoppgjøret har skickats ut. Förfallodagen för den andra inbetalningen är fem veckor senare. Får du skatteoppgjøret i juni är den första förfallodagen den 20 augusti – oavsett om beloppet som är över eller under 1000 NOK.

Den resterande skatten skall betalas till skatteoppkreverkontoret i den kommun där du är skattepliktig. Du betalar ränta på den resterande skatt som du ska betala.

För att slippa att betala ränta på resterande skatt, kan du betala in skatten i förskott senast den 31 maj. Information om konto- och KID-nummer för förskottsbetalning, står på deklarationen (selvangivelsen).

Du ska betala innan förfallodagen även om du har skickat in en ändrad inkomstdeklaration. Betalar du för sent får du betala dröjsmålsränta på beloppet. Betalar du inte skatten kommer myndigheterna att lägga krav på din arbetsgivare att göra skatteavdrag på din lön under förutsättning att du fortsätter att arbeta i Norge. Har du tillgångar i Norge kan norska myndigheter utmäta dessa.

Norska myndigheter får även hjälp av utländska myndigheter att kräva in belopp som inte är betalda.

Rätt adress hos skattemyndigheterna

För att du ska kunna ta emot skattekort, deklarationer och slutskattebesked är det viktigt att du är registrerad hos skattemyndigheterna med rätt adress.

Bor du i Norge behöver du se till att du alltid anmäler ändring av adress till folkbokföringen. Du hittar flyttanmälan på skatteetaten.no.

Ska du flytta från Norge till ett land utanför Norden ska du anmäla detta till skattekontoret i Norge. Ska du flytta till ett annant nordiskt land ska du bara anmäla detta i det land som du flyttar till.

Om du inte bor i Norge bör du lämna uppgift till skattekontoret när du flyttar till en ny adress. Du kan fylla i blanketten Melding om ny/endret postadresse, och skicka den till skattekontoret. Kom ihåg att skicka med en kopia av en giltig legitimation som innehåller födelsedatum, namn, underskrift och foto.

Meny
 
Logo