Skattsedel/skattekort

Om du är skattskyldig i Norge, ska din arbetsgivare göra skatteavdrag vid varje löneutbetalning.

Alla som får skattepliktig lön ska ha en skattsedel (skattekort). Skattsedeln visar hur mycket skatt arbetsgivaren ska innehålla. Om du inte har någon skattsedel, ska arbetsgivaren dra av 50 % av lönen i skatt.

Den preliminära skatt som din arbetsgivare drar av, räknas av mot den slutliga skatt som blir fastställd när du får slutskattebeskedet i perioden mars – oktober året efter inkomståret.

Så ansöker du om skattsedel/skattekort

Om du inte har norskt personnummer, är huvudregeln att du måste besöka ett av de skattekontor som gör ID-kontroll när du ansöker om skattsedel. Du kan här se vilka dessa skattekontor är.

Har du sedan tidigare varit på ett skattekontor för identitets- och legitimationskontroll, behöver du inte göra det igen för att få skattsedel för kommande år. Då kan du istället fylla i och skicka blankett RF-1209 till skattekontoret.

När du söker om skattekort för första gången kan du behöva visa olika slags dokumentation, beroende på var du kommer ifrån:

Nordiska medborgare

  • Du ska ha med pass, nationellt ID-kort som visar bild, medborgarskap och kön, eller giltigt körkort tillsammans med utdrag från hemlandets folkbokföring. Utdraget får inte vara äldre än tre månader och ska vara underskriven och stämplad.
  • Du ska även visa varför du behöver ett skattekort. Du kan t ex visa anställningskontrakt eller skriftligt erbjudande om arbete. Om du arbetar för ett bemaningsföretag eller liknande behöver du visa intyg på att du har fått ett uppdrag.

Medborgare från andra länder i EU/EES

  • Du ska ha med pass, nationellt ID-kort som visar bild, medborgarskap och kön.
  • Du ska även visa att du behöver ett skattekort. Du kan t ex visa anställningskontrakt eller skriftligt erbjudande om arbete. Om du arbetar för ett bemaningsföretag eller liknande behöver du visa intyg på att du har fått ett uppdrag.

Medborgare från länder utanför EU/EES

  • Du ska ha med pass, nationellt ID-kort som visar bild, medborgarskap och kön.
  • Du ska ha med ett "oppholdskort" som visar att du har uppehållstillstånd med rätt att arbeta.
  • Du ska även visa att du behöver ett skattekort. Du kan t ex visa anställningskontrakt eller skriftligt erbjudande om arbete. Om du arbetar för ett bemaningsföretag eller liknande behöver du visa intyg på att du har fått ett uppdrag.

Din arbetsgivare hämtar din skattsedel elektroniskt från Skatteetaten. Du får ett meddelande om skatteavdrag med information om din skattsedel ("skattetrekksmelding"). Meddelandet kommer att skickas till din folkbokföringsadress. Du ska inte lämna meddelandet till din arbetsgivare.

Preliminärskatt vid arbete i ett annat nordiskt land och överföring av skatt (trekkavtalet)

Om du är anställd av en arbetsgivare i ditt bosättningsland men kommer att utföra arbete i ett annat nordiskt land än där du är bosatt ska du eller din arbetsgivare skicka in blankett  NT 1 eller NT 2 till skattekontoret. Detta ska göras för att säkerställa att preliminär skatt betalas in i rätt land. Blankett NT 1 ska användas när beskattning ska ske där du är bosatt, t.ex. när du vistas högst 183 dagar i arbetslandet. Blankett NT 2 ska användas när beskattning ska ske i arbetslandet. Detta gäller när du vistas mer än 183 dagar i arbetslandet, när din  arbetsgivare har fast driftställe i arbetslandet och i vissa länder när det är fråga om uthyrning,

I vissa fall kan dock skatteförvaltningarna föra över skatt mellan länderna enligt det s.k. trekkavtalet. Avtalet innebär att om skatt för en löneinkomst innehållits i ett nordiskt land men inkomsten ska beskattas i ett annat nordiskt land så kan det första landet föra över den innehållna skatten till det andra landet. Den överförda skatten anses alltid vara betald i rätt tid och du slipper betala räntor m.m. på det överförda skattebeloppet. I det fall den överförda skatten inte fullt ut täcker skatten i det andra landet får du själv betala resterande del och eventuella räntor m.m. på denna del.