Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Begränsad skattskyldighet

Skattskyldighet i Norge

Om du inte är skattemässigt bosatt i Norge, är du ändå skattepliktig i Norge för vissa typer av inkomster och förmögenhet som har anknytning till Norge, s.k. begränsad skattskyldighet.

Arbetsinkomst

Lön från en norsk arbetsgivare för arbete som utförs i Norge, är skattepliktig i Norge. Arbetar du i Norge för en utländsk arbetsgivare, kan lönen vara skattepliktig i Norge.

Du kan även vara skattepliktig i Norge när du arbetar på norsk kontinentalsockel eller ombord på ett norskregistrerat skepp. Det gäller särskilda regler för flygande personal.

Pension

Pension och uföreytelser som utbetalas från Norge, är skattepliktig i Norge. Skatten är 15 procent av bruttopensionen.

Bor du i ett land utanför Norden, kan skatteplikten vara begränsad till följd av bestämmelserna i skatteavtalet mellan Norge och det land du bor i. Bor du i ett EU/EES-land kan du istället för att betala skatt med 15 procent, välja att få skatten beräknad enligt samma regler som gäller för personer som bor i Norge. För att kunna välja detta måste minst 90 prosent av inkomsten beskattas i Norge.

Fast egendom

Om du äger fast egendom i Norge, är du skattepliktig för förmögenhet och inkomst från den fasta egendomen.

Utdelning

Du är skattepliktig i Norge för utdelning från ett norskt bolag eller norsk aktiefond.

Näringsverksamhet

Om du utför arbete som enskild näringsidkare, är du skattepliktig i Norge när du bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Norge.

----

Har du inkomst och/eller förmögenhet som är skattepliktig i Norge, ska du lämna deklaration i Norge. Om du bara får aktieutdelning från ett norskt bolag eller arbetar som artist eller idrottsutövare i Norge, behöver du inte lämna självdeklaration.

Meny
 
Logo