Begränsad skattskyldighet

Om du inte är skattemässigt bosatt i Norge, är du ändå skattepliktig i Norge för vissa typer av inkomster och förmögenhet som har anknytning till Norge, s.k. begränsad skattskyldighet.

Arbetsinkomst

Lön från en norsk arbetsgivare för arbete som utförs i Norge, är skattepliktig i Norge. Arbetar du i Norge för en utländsk arbetsgivare, kan lönen vara skattepliktig i Norge.

De flesta som kommer till Norge ska beskattas för sin bruttoinkomst med en definitiv skatt på 25 procent. Om du inte är socialförsäkrad i Norge (medlem av trygden) är skattesatsen 16,8 procent. Skatten blir fastställd och betald när din arbetsgivare drar skatt och rapporterar till skattemyndigheterna. Du kan inte få avdrag för kostnader.

Du kan välja att bli beskattad enligt vanliga regler för hela din löneinkomst istället för med en definitiv skatt. Har du löneinkomst som överstiger 651 250 NOK eller andra skattepliktiga inkomster i Norge, t.ex. näringsinkomst, ska du alltid beskattas enligt allmänna regler. Det gäller även om du har kapitalinkomster över ett visst belopp.

Detta gäller när du är begränsat skattskyldig och för det första året som du uppfyller reglerna att vara skattemässigt bosatt.

För mer information om de nya reglerna, se skatteetaten.no/kildeskattlonn.

Du kan även vara skattepliktig i Norge när du arbetar på norsk kontinentalsockel eller ombord på ett norskregistrerat skepp. Det gäller särskilda regler för flygande personal.

Pension och uföreytelser

Pension och uföreytelser som utbetalas från Norge, är skattepliktig i Norge. Skatten är 15 procent av bruttopensionen.

Bor du i ett land utanför Norden, kan skatteplikten vara begränsad till följd av bestämmelserna i skatteavtalet mellan Norge och det land du bor i. Bor du i ett EU/EES-land kan du istället för att betala skatt med 15 procent, välja att få skatten beräknad enligt samma regler som gäller för personer som bor i Norge. För att kunna välja detta måste minst 90 prosent av inkomsten beskattas i Norge.

Du hittar mer information på skatteetaten.no.

Fast egendom

Om du äger fast egendom i Norge, är du skattepliktig för förmögenhet och inkomst från den fasta egendomen.

Utdelning

Du är skattepliktig i Norge för utdelning från ett norskt bolag eller norsk värdepappersfond.

Näringsverksamhet

Om du utför arbete som enskild näringsidkare, är du skattepliktig i Norge när du bedriver verksamhet från ett fast driftställe i Norge.

----

Har du inkomst och/eller förmögenhet som är skattepliktig i Norge, ska du lämna deklaration i Norge. Om du blir beskattad med en definitiv skatt på din löneinkomst, ska du inte lämna in en deklaration för den inkomsten. Du behöver inte heller lämna en inkomstdeklaration om du bara fått utdelning från ett norskt bolag eller arbetar som artist eller idrottsutövare i Norge.