Folkbokföring 

Du ska göra en flyttanmälan när du flyttar till eller från Norge.

När du flyttar till Norge

Om du tänker bo i Norge i mer än sex månader, ska du anmäla flyttning till Norge senast åtta dagar efter ankomst.

Alla som ska anmäla flyttning till Norge, ska gå till ett av de skattekontoren som utför ID-kontroller. Detta gäller även för norska medborgare som flyttar tillbaka till Norge. Om du flyttar till Norge tillsammans med din familj, ska samtliga familjemedlemmar komma till skattekontoret.

Ska du vara i Norge mindre än sex månader, ska du inte anmäla flyttning till Norge. Om du ska arbeta måste du däremot besöka skattekontoret för att få ett skattekort och ett identifikationsnummer (D-nummer). Detta gäller även för personer som uppehåller sig i Norge p g a arbete, och som pendlar hem till ett annat EES-land.

Vilken slags dokumentation som du behöver ha med dig beror på var du kommer ifrån.

För mer information se skatteetaten.no.

När du flyttar till ett annat nordiskt land

Om du flyttar från Norge till ett annat nordiskt land ska du enbart anmäla flyttning i det land som du flyttar till.

Personnummer

Alla som blir registrerade som bosatta i Folkeregistret i Norge, får ett norskt personnummer. Personnumret består av födelsedatum och kontrollsiffror (tillsammans elva siffror).

Har du en gång fått ett personnummer, behåller du samma nummer och du ska använda detta i framtida kontakter med norska myndigheter.

D-nummer

Personer som inte ska registreras som bosatta i Norge, men som ska arbeta i Norge, får tilldelat ett D-nummer i samband med att skattekort utfärdas. Det gäller inte de som har ett norskt personnummer eller D-nummer sedan tidigare. D-nummer är ett identitetsnummer som används i kontakt med norska myndigheter och även när du t ex ska öppna bankkonto i norsk bank.

Ska du fortsätta att uppehålla dig i Norge efter sex månader och du inte pendlar, ska du anmäla detta till Skatteetaten och folkbokföra dig i Norge. Då får du tilldelat ett norskt personnummer.