Bor du i Norge och arbetar på dansk kontinentalsockel?

Detta gäller dig som bor i Norge och får lön från en arbetgivare som bedriver verksamhet på dansk kontinentalsockel. Informationen gäller bara beskattning av löneinkomsten för arbete på dansk kontinentalsockel.

Beskattning i Danmark

Lönen är skattepliktig i Danmark om du arbetar på dansk sockel i mer än 30 dagar under en löpande tolvmånadersperiod och din arbetsgivare bedriver verksamhet i samband med förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av olja- eller gasförekomster. Detta gäller även lön för arbete ombord på ett fartyg som utför uppdrag som har samband med förberedande undersökning, utforskning eller utnyttjande av olja- och gasförekomster på dansk kontinentalsockel.

Den s. k. 30-dagarsregeln gäller inte när du arbetar ombord på ett skepp som används till transport av personer eller utrustning, eller ombord på bogserbåt, försörjningsfartyg och andra hjälpfartyg och den som använder skeppet är hemmahörande i ett nordiskt land. I sådana situationer är lönen skattepliktig i det nordiska land där den som använder skeppet är hemmahörande. Är den som använder skeppet hemmahörande i ett land utanför Norden, gäller 30-dagarsregeln.

Beskattning i Norge

Lönen vid arbete på dansk kontinentalsockel är skattepliktig i Norge och du ska ta med den i din norska deklaration. Om lönen är skattepliktig i Danmark p g a 30-dagarsregeln, kan du begära nedsättning av skatten i Norge så att du inte får någon norsk skatt på inkomsten som kan beskattas i Danmark. När lönen som är intjänad på ett skepp som används till transport av personer eller utrustning eller ombord på andra hjälpfartyg, är skatteplikitg i ett annat nordiskt land, kan du begära avräkning från den norska skatten med den skatt som du betalat i det andra landet (kreditfradrag). Avräkningen är begränsad till den norska skatten på utlandsinkomsten.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör ta kontakt med NAV i Norge eller borger.dk i Danmark för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige