Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar ombord på ett fartyg som är registrerat i Norge och som går i internationell trafik?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som arbetar ombord på fartyg som är registrerat i Norge och som går i internationell trafik. Informationen gäller bara beskattningen av sådan inkomst.

Internationell trafik

Med internationell trafik menas här transport med fartyg, utom då fartyget används bara mellan platser i ett enda nordiskt land.

Beskattning i Norge

Inkomst som du har intjänat ombord på ett norskregistrerat fartyg, är skattepliktigt i Norge.

Ett fartyg som är registrerat i ett annat land, men befraktas på så kallad bareboat basis av ett norskt rederi, jämställs med ett norskregistrerat fartyg.

Du får en norsk inkomstdeklaration även om du bara är skattskyldig i Norge för inkomst som är intjänad ombord på en norskregistrerad båt.

Du hittar information om beskattning av inkomst från arbete ombord på ett norskregistrerat fartyg på dansk kontinentalsockel under "Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar på dansk kontinentalsockel?".

Beskattning i bosättningslandet

Inkomst som är intjänad i internationell trafik kan även vara skattepliktig i ditt bosättningsland. Du ska därför lämna information om inkomsten i din deklaration i bosättningslandet.

När inkomsten beskattas både i Norge och i det land där du bor, är det bosättningslandet som skall undanröja dubbelbeskattningen.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land där du bor eller NAV i Norge för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige