Bor du i Norge och är anställd som flygande personal i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Norge och som är anställd i ett annat nordiskt land i ett nordiskt flygbolag för att arbeta ombord på flygplan. Informationen gäller bara beskattningen av arbetsinkomsten.

Beskattning i det landet där du är anställd

Lönen är undantagen från beskattning i det land där du är anställd. Detta gäller både när du flyger i inrikestrafik och i internationell trafik.

Beskattning i Norge

Lönen är skattepliktig i Norge. Har du fått traktamenten för att täcka kostnader i samband med ditt arbete, är det norska regler som gäller för beräkning av hur stor del av dessa traktamenten som är skattefria.

Du ska ta upp inkomsten och det skattepliktiga överskottet av traktamentena i den norska inkomstdeklarationen.

Socialförsäkring

Särskilda regler bestämmer i vilket land du ska vara socialförsäkrad. För att få mer information bör du ta kontakt med NAV i Norge eller eller motsvarande myndighet i det landet du är anställd.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige