Bor du i Norge och ska utföra arbete som enskild näringsidkare i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Norge och som ska utföra arbete som enskild näringsidkare i ett annat nordiskt land. Informationen avser bara den inkomst du har som enskild näringsidkare.

Inkomstskatt

Beskattning i Norge

När du bedriver enskild näringsverksamhet som utförs i ett annat nordiskt land, är inkomsten skattepliktig i Norge enligt norska skatteregler på samma sätt som när verksamheten bedrivs i Norge.

Blir näringsinkomsten också beskattad i det andra nordiska landet, kan du begära avdrag för den norska skatten med den skatt som du har betalat i det andra landet (kreditfradrag). Avdraget är begränsat till den norska skatten på din utländska inkomst.

Skatteplikt i det land där du bedriver verksamhet

Du ska betala skatt på näringsinkomsten i det andra nordiska landet när du har ett "fast driftställe" där. Det är bara den del av inkomsten som kan häföras till det fasta driftstallet som ska beskattas i det andra nordiska landet.

Det finns en definition av fast driftställe under Allmän information/Fast driftställe.

Är du t.ex. läkare, revisor, ingenjör eller konsult (så kallat fritt yrke), kan du också bli skattskyldig i anställningslandet när du har bott där i mer än 183 dagar under en period av 12 månader. Detta gäller även om du inte har en fast verksamhetsplats.

För att få mer information om beskattningen och skyldigheten att lämna en självdeklaration etc. i det andra landet, klicka på landet längst ner på sidan.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad. Du bör kontakta NAV i Norge eller socialförsäkringsmyndigheten i det land du utför arbetet för mer information.

Moms

Du ska normalt sett betala moms i det land där varan säljs eller tjänsten utförs.

Eftersom varor och tjänster normalt är avgiftspliktiga i det land där de omsätts, bör du alltid ta kontakt med skattemyndigheterna där för att fä klarhet i om det föreligger skyldighet att betala moms.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige