Danmark
Island
Norge
Finland
Sverige
Meny

Bor du i Norge och ska utföra arbete som enskild näringsidkare i ett annat nordiskt land?

Detta gäller dig som bor i Norge och som ska utföra arbete som enskild näringsidkare i ett annat nordiskt land. Informationen avser bara den inkomst du har som enskild näringsidkare.

Inkomstskatt

Beskattning i Norge

Inkomst av enskild näringsverksamhet som utförs i ett annat nordiskt land, är skattepliktig i Norge enligt  norska skatteregler på samma sätt som när verksamheten utövas i Norge.

Blir näringsintäkten också beskattad i det andra nordiska landet, kan du begära avräkning från den norska skatten med den skatt som du har betalat i utlandet (kreditavräkning). Avräkningen kan inte överstiga den  del av den norska skatten som belöper på utlandsinkomsten.

Skatteplikt i det land där du bedriver verksamhet

Du ska betala skatt på näringsinkomsten i det andra nordiska landet när du har ett "fast driftställe" där. Det är bara den del av inkomsten som kan hänföras till det fasta driftstället som kan beskattas i det andra nordiska landet.

Det finns en definition av fast driftställe under Allmän information/Fast driftställe.

Är du t.ex. läkare, revisor, ingenjör eller konsult (s.k. fritt yrke), kan du också bli skattepliktig i arbetslandet när du har vistats där i mer än 183 dagar under en löpande tolvmånadersperiod. Detta gäller även om du inte har något  fast driftställe.

För att få mer information om beskattningen mm. i det andra landet, klicka på landet nederst på sidan.

Socialförsäkringstillhörighet

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara  socialförsäkrad. Du bör kontakta NAV i Norge eller socialförsäkringsmyndigheten i det land du utför arbetet för mer information.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt (moms) betalas normalt i det land där varan säljs eller tjänsten utföres. 

Eftersom varor och tjänster normalt är avgiftspliktiga i det land där de omsätts, bör du alltid ta kontakt med skattemyndigheterna där för att få klarhet i om det föreligger skyldighet att betala moms.

Välj det andra landet här:   Danmark | Island | Finland | Sverige
Meny
 
Logo