Bor du i Norge och har ränteinkomster/ränteutgifter i ett annat nordiskt land?

Denna information gäller dig som är bosatt i Norge och får räntor från ett annat nordiskt land eller betalar ränteutgifter till långivare i ett annat nordiskt land.

Ränteinkomster

Ränteinkomster som du får från ett annat nordiskt land är skattepliktiga i Norge på samma sätt som ränteinkomster från en norsk utbetalare.

Med räntor menas inkomst från fordringar, inklusive räntor på bankmedel och obligationsfonder.

Du ska inte betala skatt på ränteinkomsterna i utbetalningslandet. Om det har innehållits skatt i ett annat nordiskt land, kan du begära återbetalning av denna skatt. Ta kontakt med skattemyndigheterna eller utbetalaren i utbetalningslandet för vidare information.

Ränteutgifter

När du är skattemässigt bosatt i Norge har du avdragsrätt för räntor på lån. Detta gäller också när lånet är taget i utlandet. Du måste kunna visa att du har betalt ränteutgifter till en utländsk långivare om du begär avdrag.

Det är begränsningar i avdragsrätten för räntor på lån när du har fast egendom i utlandet som inte beskattas i Norge enligt ett skatteavtal. Detta gäller när du har hemvist i ett annat land enligt tillämpligt skatteavtal. (Det gäller också i föhållande till vissa länder utanför Norden.)

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige