Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Norge som artist eller idrottsutövare?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och som arbetar som artist eller idrottsutövare i Norge. Informationen tar bara upp beskattningen av din inkomst som artist.

Beskattning i Norge 

När du arbetar eller uppträder som artist eller idrottsutövare i Norge, på norskt fartyg eller på den norska kontinentalsockeln, är inkomsten skattepliktig i Norge.

Med artist menas musiker, skådespelare som uppträder på scen, filmskådespelare och deltagare i filminspelning och inspelning för radio eller TV. Som idrottsutövare räknas också t.ex. golfspelare, ryttare, motorsportsutövare och seglare samt deltagare i biljard, schack och bridgeturneringar. Dessutom omfattas personer som uppträder för ett politiskt, socialt, religiöst eller välgörande ändamål.

Begränsat skattepliktig

Om du inte vistas i Norge så länge att du anses bosatt här, ska du beskattas efter bestämmelserna i artistskattelagen.

Artistskatten är 15% av bruttoinkomsten. Har du haft kostnader för kost, logi, resor eller förmedlingsavgifter, kan du få avdrag om kostnaderna kan styrkas eller göras sannolika.

Du ska betala norsk artisktskatt oavsett om inkomsten tillfaller dig, ditt ombud/representant eller ett bolag.

Det är den som betalar ut ersättningen som ska innehålla och inbetala skatten samt lämna nödvändiga upplysningar till Skatteetaten.

När du betalar artistskatt behöver du inte lämna någon självdeklaration i Norge. Om du bor i ett annat nordiskt land (eller ett annat EES-land) kan du välja att bli beskattad enligt vanliga norska regler ifall detta ger dig en förmånligare beskattning. Du måste i detta fall sända in en norsk självdeklaration och begära att bli beskattad efter de vanliga norska reglerna.

Obegränsat  skattepliktig

Om du vistas så länge i Norge att du anses skattemässigt bosatt här, ska du beskattas efter de vanliga norska reglerna från och med det inkomstår som föregår det inkomstår du blev bosatt i Norge. Du ska i detta fall sända in en självdeklaration till norska skattemyndigheter.

Beskattning i bosättningslandet

Inkomsten kan också vara skattepliktig i ditt bosättningsland. Du ska därför redovisa inkomsten i deklarationen i ditt bosättningsland. Om inkomsten beskattas i både Norge och ditt bosättningsland så är det bosättningslandet som skall undanröja dubbelbeskattningen.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige