Bor du i Norge och arbetar i ett annat nordiskt land som artist eller idrottsutövare?

Detta gäller dig som bor i Norge och arbetar som artist eller idrottsutövare i ett annat nordiskt land. Informationen tar bara upp beskattningen av din inkomstsom artist.

Beskattning i arbetsstaten

När du arbetar eller uppträder som artist eller idrottsutövare är inkomsten normalt skattepliktig i det andra landet. Detta kan också gälla när du får inkomsten genom ett företag.

Beskattning i Norge

Inkomsten är också skattepliktig i Norge och du ska alltid ta med den i din norska självdeklaration. Du kan begära et avdrag från den norska skatten för den skatten du betalat i det andra landet (kreditfradrag). Avdraget är begränsat till den norska skatten på din utländska inkomst.  

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige