Bor du i ett annat nordiskt land och arbetar i Norge för en privat arbetsgivare?

Detta gäller dig som bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Norge för en privat arbetsgivare. Informationen gäller bara beskattning av din arbetsinkomst.

Informationen gäller inte dig som har en offentlig arbetsgivare, arbetar som sjöman eller flygande personal, arbetar på norsk kontinentalsockel, eller får inkomst som artist eller idrottsutövare.

Din arbeidsgivare är från Norge

Du ska betala skatt i Norge på din inkomst. Det finns vissa undantag, se nedan under rubriken «Specialregler».

Hur mycket skatt du ska betala beror på om din bruttolön beskattas med de vanliga skattesatserna eller med en definitiv skatt, se Skattesatser. För att få information om norska skatter för obegränsat skattskyldiga se Exempel på skatteberäkning.

För mer information om när du kan beskattas med en definitiv skatt på din bruttolön, se skatteetaten.no/kildeskattlonn.

Din arbetsgivare är från ett annat land än Norge

Du ska betala skatt i Norge när ett av följande villkor är uppfyllt:

  • du uppehåller dig i Norge mer än 183 dager under en 12-månadersperiod
  • din arbetsgivare har fast driftställe i Norge
  • du är uthyrd till ett företag som hör hemma eller har fast driftställe i Norge

Om inte någon av villkoren är uppfyllda, är lönen bara skattepliktig i det land där du bor. Det finns några undantag, se nedan under «Specialregler»

Specialregler

Gränsgångarregler

Bor du i en kommun i Sverige eller Finland som gränsar till Norge, och arbetar i en kommun i Norge som gränsar till det land där du bor, omfattas du av gränsgångarregeln. Är du gränsgångare ska du bara betala skatt för din löneinkomst i det land där du bor. Det är ett villkor att du regelmässigt uppehåller dig i din fasta bostad i Sverige eller Finland minst två dagar i veckan (med övernattning).

Den nye Svinesundsbroen

Bor du i Sverige och arbetar med underhåll och drift av den nya Svinesundsbron ska du bara betala skatt på den löneinkomsten i Sverige, även om du utför arbetet i Norge.

Styrelsearvode

Bor du i ett annat nordiskt land och får ersättning för styrelsearbete (styrelsearvode) från ett bolag i Norge, är denna ersättning skattepliktig i Norge. Detta gäller oavsett var arbetet har utförts.

Styrelsearvode kan även vara skattepliktigt i det land där du bor och du ska därför lämna upplysningar om inkomsten i deklarationen i det land där du bor. Om inkomsten beskattas både i Norge och ditt bosättningsland så är det bosättningslandet som skall undanröja dubbelbeskattningen.

Socialförsäkringstillhörighet (medlemskap i trygden)

Det finns speciella regler som bestämmer var du ska vara socialförsäkrad (medlem av trygden). Du bör ta kontakt med socialförsäkringsmyndigheten i det land där du bor, eller NAV i Norge för mer information.

Vlj det andra landet hr:   Danmark | Island | Finland | Sverige