Sosiaaliturvamaksut

EU/ETA -alueella on yhteisiä sääntöjä siitä, missä maassa henkilö on sosiaalivakuutettu. Löydät lisätietoja osoitteesta NAV Medlemskap og avgift.

Velvollisuus maksaa sosiaalivakuutusmaksuja

Sosiaalivakuutus rahoitetaan verovaroilla ja erilaisilla sosiaalivakuutusmaksuilla. Maittain vaihtelee, minkänimisiä maksuja kerätään ja mikä on niiden maksuperuste ja suuruus.

Jos sinut on sosiaalivakuutettu Norjassa, maksat sosiaalivakuutusmaksuja Norjassa sovellettavien sääntöjen mukaan.

Trygdeavgift

Jos sinun katsotaan kuuluvan Norjan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, sinulta kerätään 8,2 %:n suuruinen maksu sitä mukaa kuin työskentelet Norjassa ja saat palkkaa, palkkioita tai korvauksia. Maksat nämä maksut samalla kun maksat veroja.

Jos harjoitat ammattiasi tai liiketoimintaa itsenäisenä elinkeinonharjoittajana etkä työsuhteessa, maksun suuruus on 11,4 %.

Et kuitenkaan joudu maksamaan niitä silloin, kun sinulla on jonkin muun Pohjoismaan sosiaaliturva, ja todistat tämän esittämällä kotimaassasi annetun A1-vakuutustodistuksen.

Työnantajamaksut

Norjalaiset työnantajamaksut kerätään työntekijöille maksettujen palkkojen, palkkioiden ja korvausten perusteella. Työnantajasi joutuu siis maksamaan niitä sinulle maksamiensa palkkojen mukaan, ja lisäksi työnantajan pitää ilmoittaa kaikki maksamansa summat veroviranomaisille.

Ulkomaisen työnantajasi on samoin maksettava Norjan työnantajamaksut sellaisesta työstä, joka on suoritettu Norjassa tai Norjaan kuuluvilla merialueilla aina silloin, kun sinut katsotaan Norjan sosiaali¬turvajärjestelmään kuuluvaksi työntekijäksi. Työnantajamaksut on maksettava riippumatta siitä, onko työnantajallasi kiinteä toimipaikka Norjassa vai ei. Ne on niinikään maksettava riippumatta siitä, oletko sinä itse työntekijänä velvollinen maksamaan veroa Norjaan vai et.

Työnantajasi ei kuitenkaan joudu maksamaan työnantajamaksuja Norjaan jos sinulla on jonkin muun Pohjoismaan sosiaaliturva, ja todistat tämän esittämällä kotimaassasi annetun A1-vakuutustodistuksen.

Lisätietoa työnantajamaksuista: skatteetaten.no/rates/employers-national-insurance-contributions/.

 

Sosiaaliturvamaksuista myönnettävä vähennys

Norjan verotuksessa ei myönnetä vähennyksiä silloin, kun verovelvollinen on maksanut jonkin muun Pohjoismaan sosiaaliturvamaksuja.